Djelatnici studentske referade pravnog studija
  • Referada za prvu i drugu godinu studija: Željka Koščević (TRH 14, soba 50 / II kat, tel. 01 4564 327)
  • Referada za treću, četvrtu i petu godinu studija: Danijel Relković (TRH 14, soba 51 / II kat, tel. 01 4564 328)

Adresa elektroničke pošte referade: referada@pravo.hr

 

 


Radno vrijeme studentske referade
  • Za redovite studente: svakim danom od 10 do 12 sati
  • Za izvanredne studente: svakim danom od 10 do 12 sati i utorkom od 15,30 do 16,30 sati

Upute i postupci izdavanja službenih isprava na studiju prava