DOKUMENTI:
RAZVOJ MODELA UNAPRJEĐIVANJA KVALITETE STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sadržaj


I. UVODNI DIO


Prof. dr. sc. Branko Smerdel

Razvitak pravne infrastrukture sustava osiguravanja kvalitete studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu


II. EMPIRIJSKI DIO


Prof. dr. sc. Marina Ajduković

Metodološki pristup istraživanju kvalitete studija na Pravnom fakultetu


Prof. dr. sc. Marina Ajduković, Vanja Branica, Linda Rajhvan i mr. sc. Đorđe Gardašević

Mišljenje studenata IV godine Pravnog fakulteta o mogućnostima unapređenja kvalitete studiranja i reformi obrazovnog sustava


Marina Ajduković, Vanja Branica, Linda Rajhvan i mr. sc. Đorđe Gardašević

Mišljenje asistenata Pravnog fakultetu o izvorima poteškoća, mogućnostima unapređenja kvalitete studiranja te potrebi za stručnim usavršavanjem iz područja metodike nastave


Vanja Branica i Linda Rajhvan

Analiza sadržaja WEB foruma studenata Pravnog fakulteta


III. ZAVRŠNI DIO

Prof. dr. sc. Branko Smerdel i prof. dr. sc. Marina Ajduković

Osvrt na postignuća i mogućnosti nastavka projekta


Datoteke