Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 1 - 24 od 24
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Seminarska nastava na Merlinu Objavljeno 23. 4. 2020. u 09:23  ( Tomislav Karlović )
[^] Prijava za usmeni dio ispita - studenti oslobođeni pisanog diejla ispita putem kolokvija Objavljeno 7. 7. 2019. u 11:50  ( Tomislav Karlović )
[^] Zadaci za pripremu kolokvija iz obveznog prava Objavljeno 9. 5. 2018. u 21:25  ( Tomislav Karlović )
[^] Dodatni seminar Objavljeno 19. 4. 2018. u 13:18  ( Tomislav Karlović )
[^] Primjeri za vježbu za stvarno pravo Objavljeno 5. 4. 2018. u 14:58  ( Tomislav Karlović )
[^] Zadaci za pripremu kolokvija iz obveznog prava Objavljeno 9. 5. 2017. u 20:45  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 10. 5. 2017. u 00:07  (Tomislav Karlović)
[^] Aktualno Objavljeno 7. 4. 2017. u 19:09  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 3. 9. 2017. u 11:45  (Tomislav Karlović)
[^] REZULTATI PRVOG I DRUGOG KOLOKVIJA ODRŽANIH 31.3.2017. I 5.5.2017. Objavljeno 1. 4. 2017. u 19:18  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 9. 5. 2017. u 13:15  (Tomislav Karlović)
[^] Dopunski seminar - tema: obiteljsko pravo Objavljeno 22. 3. 2017. u 12:49  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 22. 3. 2017. u 12:51  (Tomislav Karlović)
[^] Aktualnosti Objavljeno 8. 3. 2017. u 10:32  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 8. 3. 2017. u 10:45  (Tomislav Karlović)
[^] Seminarske grupe u ljetnom semestru akad. godine 2016./2017. Objavljeno 7. 3. 2017. u 18:59  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 14. 3. 2017. u 12:37  (Tomislav Karlović)
[^] Proljeće u Andautoniji, 15. i 22. svibnja 2016. Objavljeno 12. 5. 2016. u 09:49  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 12. 5. 2016. u 09:51  (Tomislav Karlović)
[^] Pitanja za vježbu zadataka iz stvarnog prava Objavljeno 6. 4. 2016. u 10:03  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 6. 4. 2016. u 10:03  (Tomislav Karlović)
[^] Rezultati prvog i drugog kolokvija održanih 1. travnja i 2. svibnja 2016. Objavljeno 2. 4. 2016. u 00:43  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 29. 5. 2016. u 10:36  (Tomislav Karlović)
[^] Raspored seminarista doc. Karlovića prema grupama Objavljeno 4. 3. 2016. u 18:46  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 3. 7. 2016. u 22:56  (Tomislav Karlović)
[^] Usmeni dio ispita za seminariste oslobođene pisanog dijela ispita - ispitni rok 9.9.2015. Objavljeno 31. 8. 2015. u 22:33  ( Tomislav Karlović )
[^] Usmeni dio ispita za seminariste koji su oslobođeni pisanog dijela ispita za rok 1.7.2015. Objavljeno 23. 6. 2015. u 23:03  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 30. 6. 2015. u 12:43  (Tomislav Karlović)
[^] IZLAZAK NA DRUGI ISPITNI ROK U LIPNJU ZA SEMINARISTE KOJI SU OSLOBOĐENI PISANOG DIJELA ISPITA Objavljeno 10. 6. 2015. u 09:48  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 18. 6. 2015. u 08:55  (Tomislav Karlović)
[^] UPIS OCJENA IZ SEMINARA Objavljeno 25. 5. 2015. u 21:25  ( Tomislav Karlović )
[^] Andautonia - studijski posjet Objavljeno 8. 5. 2015. u 20:09  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 30. 5. 2015. u 08:02  (Tomislav Karlović)
[^] Zadaci za pripremu kolokvija iz obveznog prava Objavljeno 6. 5. 2015. u 12:54  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 6. 5. 2015. u 12:54  (Tomislav Karlović)
[^] Rezultati drugog kolokvija održanog 27.4. Objavljeno 29. 4. 2015. u 22:34  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 30. 4. 2015. u 01:41  (Tomislav Karlović)
[^] Seminar grupe G (redovno održavana od 17,30h) za 8. i 22. travnja i dodatni seminar za obje grupe 24.4 Objavljeno 1. 4. 2015. u 19:20  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 21. 4. 2015. u 10:23  (Tomislav Karlović)
[^] Aktualno - seminar Objavljeno 10. 3. 2015. u 23:59  ( Tomislav Karlović ) Uređeno: 12. 3. 2015. u 13:32  (Tomislav Karlović)
Opće obavijesti

POSEBNE UPUTE GLEDE PISANJA SEMINARSKIH RADOVA KOD izv.prof.dr.sc. KARLOVIĆA:

Seminarske radnje treba poslati na mail: TKARLOVI@GMAIL.COM do 1.6.2018.

Seminarske radnje se mogu poslati i ranije. 

 

1) Svi latinski termini i tekstovi trebaju biti pisani italikom (kurzivom) (tako i op. cit. i ibid.).

 

2) potrebno je izvući barem 3 latinska teksta iz "izvora rimskog prava" prof. Romca (dostupni u čitaonici na TRH14) relevantna za temu rada. Uz latinske tekstove svakako mora biti hrvatski prijevod u fusnoti, a tekstovi moraju biti detaljnije objašnjeni u samom tijelu rada;

Primjer citiranja latinskih tekstova - u samom radu:

... Što je vidljivo iz Ulpijanovog teksta D. 15,1,1,3 (Ulp. lib. 29 ad ed.): "De eo loquitus, non de ea: sed tamen et ob eam quae est femini sexus dabitur ex hoc edicto actio."1

1) D. 15,1,1,3: Iako se u ediktu riječ osoba koristi u muškom rodu, odnosi se i na osobu ženskog roda. (Prijevod prema Romac, A., op. cit. u bilj. 1, str. 245).

 

3) u popisu literature sva korištena djela u pripremi rada (knjige, časopisi i sl.) trebaju biti poredana po abecednom redu prezimena autora; u literaturi kod navođenja članaka u časopisima i knjigama trebaju biti na kraju navedene prva i zadnja stranica članka.

 

4) u pripremi rada mora biti konzultirana barem jedna strana pravna enciklopedija. Kod citiranja natuknica (priloga) u enciklopedijama potrebno je dati podatke i o autoru natuknice i naziv natuknice, npr.: Düll, R., Nexum, u: Wissowa, G., Kroll, W. (ur.), Paulys Real-Encyclopaedie der classischen Altertumswissenschaft, Bd. 17, Stuttgart, 1936., str. 163 – 165.

Informacije glede enciklopedija koje treba konzultirati u pripremi seminarskog rada:

1. Enciklopedije na talijanskom jeziku dostupne u knjižnici na TRH14 (dan je naziv enciklopedije te u zagradi link na unos u katalogu knjižnice Pravnog fakulteta sa svim podacima):

Novissimo Digesto Italiano (http://knjiznica.pravo.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1800718162), i 

Enciclopedia del diritto (http://knjiznica.pravo.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1961019354).

2. Enciklopedija na njemačkom jeziku pod naslovom Paulys Real-Encyclopaedie der classischen Altertumswissenschaft (poznata još i kao Pauly Wissowa) u većem broju svezaka dostupna je u NSK na 3. katu na otvorenom te je stoga ne treba tražiti iz skladišta (u repozitoriju pod rubrikom Sadržaji za seminariste je postavljena slika iz virtualnog pregleda NSK s naznakom gdje se nalaze svesci encikopedije).

 

Napomena: Nije dopušteno citirati Wikipediju u seminarskim radovima te ona ne ulazi u navedene enciklopedije. Priznaju se samo enciklopedije koje se mogu konzultirati u knjižnici Fakulteta ili u NSK.

 

5) potrebno je u bazama podataka dostupnima na Fakultetu (ponajprije se preporučuju Heinonline i JSTOR, no mogu se koristiti i druge baze) izvući minimalno 4 članka (2 iz JSTOR-a i 2 iz HeinOnline) koji će biti korišteni i citirani u radu, čime se potvrđuje mogućnost korištenja relevantne literature dostupne elektronskim putem. Bazama je moguće pristupiti samo u informatičkoj učionici i to na internet stranici: https://www.pravo.unizg.hr/biblioteka/strane_baze_podataka_i_elektronicki_casopisi

Uz to studenti trebaju sami (ili uz pomoć voditelja seminara) potražiti i nekoliko članaka (bar 1) koje će kopirati u knjižnici (odjel časopisa na TRH3) te ih koristiti i citirati u radu. Preporučeni časopisi za potragu za kopiranje u knjižnici časopisa na TRH3: Labeo, IVRA, Studia et documenta historiae et iuris, Zeitschrift der Savigny Stiftung. Podaci o navedenim časopisima (signature) su dostupne na stranici knjiznica.pravo.hr.

 

Za pronalazak članaka u časopisima dostupnima u knjižnici na TRH3 postupak je sljedeći - npr. za časopis Labeo posjetite stranicu https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=853 ili na istoj stranici upišite ime drugog spomenutog časopisa i onda pregledavajte redom brojeve dok ne nađete članak koji ima veze sa vašim radom. Za Savigny Zeitschrift posjetite stranicu http://legacy.fordham.edu/magazinestacks/zrgra5.html (samo mijenjajte zadnji broj 5 u 4,3,2,1 za ranije godine) i isto tako pregledavajte radove (jednostavnije sa CTRL+F otvorite tražilicu prema pojmu na stranici).

Kada pronađete rad koji bi bio relevantan za seminarski rad napišite točno podatke (volumen, godina, broj, ime autora i naziv članka te stranice članka) te na internet stranici knjiznica.pravo.hr pronađite podatke za taj časopis (primarno ime i signaturu, broj tipa XIV-433 i sl.) i provjerite ima li knjižnica navedeni broj (prema volumenu i godini).

Na kraju sa oba podatka (za članak i za časopis) otiđite u knjižnicu na TRH3 i zatražite da vam kopiraju navedeni članak iz navedenog časopisa. 


_____________________________________________________________________________________________

 

Sva pitanja u vezi seminara i kolokvija seminaristi mogu, i preporuča im se, postaviti na seminaru, predavanju ili na e-mail:tkarlovi@gmail.com. Na taj način ćete dobiti najtočnije i provjerene informacije. Odgovori će biti poslani samo na potpisane mailove.

Uslijed povremenih problema s odgovorom na mailove s fakultetske domene (pr. 006613xxx@pravo.hr) te s Hotmaila, ukoliko ne dobijete odgovor u razumnom roku pošaljite upit ponovno s drugog maila. 


Repozitorij