OBJAVA REZULTATA 3. KOLOKVIJA I ISPRAVKA ODRŽANOG 5.6.2018. TE UPIS OCJENA ZA KOLEGE KOJI SU PROŠLI KOLOKVIJE ĆE BITI U UTORAK, 5.6., U 17H, SOBA 36, ĆM4.

Seminaristi koji nisu JOŠ položili prvi i/ili drugi kolokvij, trebaju ih ispraviti te će kad ih isprave dobiti potpise (i za seminar i predavanje) i ocjenu iz seminara.  

ISPRAVAK SEMINARA ĆE BITI U UTORAK, 19.6., U 16h, DV. IV, ĆM4.

TO JE KONAČNI ISPRAVAK KOJEMU SVAKAKO TREBAJU PRISTUPITI SVI KOLEGE KOJI NAMJERAVAJU POLOŽITI SEMINAR OVE GODINE.

 

Studenti iz grupe J koji namjeravaju pisati seminarski rad trebaju odrediti okvirnu temu kojom bi se bavili, te se javiti voditelju seminara na seminarskim sastancima ili konzultacijama do 20. travnja 2018. radi daljnjih dogovora.

Krajem ožujka će biti održan i poseban sastanak sa seminaristima koji će pisati seminarski rad radi detaljnijeg objašnjenja i davanja uputa o tehničkim i sadržajnim elementima semniarskog rada. 

Krajnji rok za predaju seminarskog rada bit će 8.6.2018.

Opće upute za izradu seminarskog rada iz predmeta Rimsko privatno pravo nalaze se u repozitoriju na ovoj stranici.

 

Za bilo kakva pitanja i nejasnoće kolege se mogu slobodno obratiti voditelju seminara na predavanjima, na seminarskim sastancima ili na mail tkarlovi@pravo.hr.

 

GRUPA J (izvanredni studenti) – UTORKOM OD 18,45H, DV. III, ĆM4

 

Ajruli    Enisa
Antolić-Soban    Franko
Arbanas    Nives
Barišić    Darijo
Begić    Petra
Belina    Nikola
Beti    Lukas
Blažak    Danijela
Bosanac    Domagoj
Črnjak    Ivona
Glučina    Juraj
Gržić    Iva
Horvat    Leon
Horvatin    Katarina
Kašnar    Veronika
Kolanović    Jelena
Komerički    Matija
Lastrić    Anja
Lukač    Sara
Marjanović    Josip
Mikulandra    Luciana
Musa    Dora
Pale-Halić    Karlo
Pavičić    Karla
Pavlak    Mateo
Pihler    Tajana
Sobota    Barbara
Šušak    Dorotea
Vnučec    Ivan
Zadravec    Marko

 

Popis obavijesti
Kolokviji

Repozitorij