OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA JE U TIJEKU IZMJENA STRUKTURE WEB STRANICA FAKULTETA TE KATEDRI I PREDMETA TE ĆE UBUDUĆE OBAVIJESTI VEZANE ZA PREDMET RIMSKO PRIVATNO PRAVO TE IZBORNE PREDMETE KATEDRE, SEMINARE I VJEŽBE BITI POSTAVLJENE POD ODGOVARAJUĆIM POSEBNIM STRANICAMA PREDMETA (PRISTUP PREKO STRANICE KATEDRE SE OSTVARUJE IZBOROM RUBRIKE "PREDMETI" TE NAKON TOGA IZBOROM ODGOVARAJUĆEG PREDMETA ILI SEMINARA).

 

REZULTATI ISPITA ĆE U SKLADU S TIME UBUDUĆE BITI OBJAVLJIVANI POD STRANICOM/RUBRIKOM PREDMET RIMSKO PRIVATNO PRAVO, A NE POD STRANICOM KATEDRE.  

Popis obavijesti