Svi koji namjeravaju izaći na ispitni rok (9.-14. svibnja 2019.), bez obzira hoće li biti oslobođeni pismenog dijela ispita ili ne,  moraju prijaviti ispit preko studomata. Rok za prijavu otvara se danas.

Svi seminaristi (i oni koji će ispravljati prvi kolokvij) moraju prijaviti i seminar za nadolazeći rok. Prijava se obavlja preko studomata.

Popis obavijesti