Obavještavaju su polaznici vježbi iz predmeta Rimsko privatno pravo (sve grupe) da je omogućena prijava vježbi u studomatu te da trebaju što prije prijaviti vježbe za termin 20.1.2020. kako bi im navedene mogle biti upisane u indeksu i u studomatu. 

Na završni sastanak na kojem će biti upisano da su studenti uredno ispunili obveze iz vježbi, a koji će biti određen pojedinačno za svaku grupu, svakako treba ponijeti indeks. 

Popis obavijesti