Na podstranici iz predmeta Rimsko privatno pravo, pod rubrikom Rezultati ispita (https://www.pravo.unizg.hr/RP/predmet/rpp/rezultati_ispita), objavljeni su rezultati pisanog dijela ispita održanog 30. siječnja 2020. i raspored usmenih ispita. Za pristup rezultatima potrebno je logirati se na stranici fakulteta sa studentskim AAI identitetom. Za bilo kakva pitanja ili nejasnoće slobodno se obratite na mail hheld@pravo.hr.

Popis obavijesti