Obavještavaju se svi polaznici kolegija RPP u turnusu A da su otvorene prijave za ispit i seminar u tom turnusu. Svi kolege koji namjeravaju izaći na ispit na kraju ovog turnusa (rok 25.-27.3.2020.) trebaju prijaviti ispit, uključujući kolege koji će se osloboditi pisanog dijela ispita putem kolokvija, kao i kolege koji će izaći na pisani dio ispita.

Jednako tako, svi kolege koji namjeravaju položiti seminarsku obvezu u ovom turnusu trebaju prijaviti seminar, uključujući kolege koji su položili prvi kolokvij, kao i kolege koji će imati priliku ispravka prvog kolokvija radi zadovoljenja seminarske obveze.

Preporučuje se prijaviti ispit i kolokvij što prije s obzirom na ograničeno trajanje otvorenosti prijava.

Polaznici turnusa A koji ne budu prijavili ispit, odnosno seminaristi tog turnusa koji ne budu prijavili seminar, imat će mogućnost prijave ispita odnosno seminara tek na općem roku u srpnju 2020.

Za bilo kakva pitanja ili nejasnoće slobodno se javite preko poruke na Merlinu ili na mail hheld@pravo.hr

Popis obavijesti