Seminaristi iz RPP u turnusu A imat će ispravak seminarskog kolokvija u utorak 18. lipnja 2019. g. u 18h u dv. IV, ĆM4.

Popis obavijesti