Potpisi za predavanja će biti dani na predavanjima tijekom posljednjeg tjedna predavanja (od 10. do 14.6.), a posebno u četvrtak i petak, 13. i 14.6.

 

Seminaristi će dobiti potpise za predavanja od voditelja seminara kada budu dobili i potpise za seminar.

Popis obavijesti