Istraživanja i konferencije u organizaciji Katedre RSP

Za detaljan sadržaj obavijesti i online prijavu molimo kliknite...

Dana 25.10.2019. u auli Sveučilišta u Zagrebu  je u suradnji sa Pravnim fakultetom u Zagrebu održan međunarodni MoveS seminar na temu: Upućivanje radnika u kontekst slobode kretanja i koordinacije sustava socijalne sigurnosti te najnovije promjene u zakonodavstvu EU.

MoveS   je europska mreža nezavisnih pravnih stručnjaka iz 32 zemlje, koja se bavi slobodom kretanja radnika i koordinacijom sustava socijalne sigurnosti. Financira ju Europska komisija, a njezinim radom koordinira Eftheia, u suradnji sa Sveučilištem u Ljubljani i Sveučilištem u Poitiersu. Glavna zadaća MoveS mreže je savjetovanje Europske komisije, izvještavanje o nacionalnim praksama, te širenje znanja putem znanstveno-stručnih izvješća i tematskih seminara. Predstavnica Republike Hrvatske u MoveS  mreži je izv. prof. dr. sc. Ivaan Vukorepa, koja u MoveS mreži djeluje kao analitički i nacionalni ekspert. 

Program seminara

PPT prezentacije sa seminara

Popis obavijesti