Novosti i događanja
Prijave na natječaj za upis na...

Prijave na natječaj za upis na diplomske studije socijalnog rada i socijalne politike

Krunoslav Fučkor

Poštovane prvostupnice, poštovani prvostupnici,
prijave na oba diplomska studija obavljati će se online, prema sljedećoj proceduri:

1. Prijave na natječaj za upis na diplomski studij će se vršiti od ponedjeljka, 3. 10. 2022. od 8:00h do utorka, 4. 10. 2022. do 12.00.

•    Prijava na natječaj za upis će se vršiti putem aplikacije. Upute za pristup aplikaciji biti će objavljene na ovoj mrežnoj stranici u petak 30. 9.  
•    U aplikaciju će kandidati unositi svoje osobne podatke kao i podatke o završenom studiju. Popis podataka koje će te trebati unijeti u aplikaciju možete vidjeti ovdje u Obrascu za prijave na diplomski studij
•    U aplikaciji kandidati mogu izvršiti i prijavu za upis na oba diplomska studija ukoliko to žele. Za kandidate koji prijave upis na oba diplomska studija, kroz aplikaciju bit će moguć odabir prioritetnog diplomskog studija i statusa studiranja.

Dan orijentacije

Dan orijentacije

Krunoslav Fučkor

Dan orijentacije na Studijskom centru socijalnog rada održat će se 30. rujna 2022 od 10,00 do 15,00 sati,  Nazorova 51.

Održano gostujuće predavanje dr....

Održano gostujuće predavanje dr. Barbare Shank, dekanice i profesorice emerite, University St. Thomas, USA

Krunoslav Fučkor

Dr. Barbara Shank, dekanica i profesorica emerita, University St. Thomas, St. Paul, MN, USA  održala je 13.09.2022. predavanje pod naslovom Internalisation in social work education. Predavanje je bilo usmjereno na dokumente koji su važni za očuvanje osnovnih standarda u obrazovanju i profesiji socijalnih radnika i to su: Global Standards for the Education and Training of the Social Work Profession, the Global Definition of Social Work, the Global Social Work Statement of Ethical  Principles and the Global Agenda. Nakon predavanja održana je zanimljiva rasprava o izazovima primjene navedenih standarda i o iskustvima razvoja programa socijalnog rada diljem svijeta.

Natječaj za upis polaznika na...

Natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medijacija u ak. god. 2022./23.

Krunoslav Fučkor

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje natječaj za upis polaznika na poslijediplomski specijalistički studij  Obiteljska medijacija 


1.    Uvjeti za upis 

Pravo upisa ima osoba sa završenim diplomskim studijem socijalnog rada ili socijalne politike, prava, psihologije ili edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i stečenim zvanjem magistra struke odnosno sa završenim sveučilišnim studijem socijalnog rada, prava, psihologije ili edukacijsko rehabilitacijskih znanosti i stečenim zvanjem magistra socijalnog rada, magistra prava, profesora psihologije ili magistra edukacijske rehabilitacije. Iznimno, studij može upisati i osoba sa završenim drugim sveučilišnim studijem pod uvjetima propisanim Pravilnikom o poslijediplomskim specijalističkim studijima. Kandidati koji nisu magistri socijalnog rada dužni su polagati razlikovni sadržaj. 
Polaznik mora poznavati jedan svjetski jezik u mjeri u kojoj se može koristiti stranom literaturom i imati tri godine radnog iskustva (iznimno, manje od tri godine radnog iskustva, ali uz preporuku jednog sveučilišnog nastavnika i posebno obrazloženje u eseju).

Upute vezano uz postupak priznavanja...

Upute vezano uz postupak priznavanja mobilnosti nakon povratka s Erasmus+ programa studenata Studijskog centra socijalnog rada 

Krunoslav Fučkor

Mole se studenti da u svrhu pokretanja postupka priznavanja predmeta položenih na stranom sveučilištu tijekom mobilnosti u okviru Erasmus+ programa predaju ECTS koordinatoru (predstojniku Studijskog centra socijalnog rada) slijedeće dokumente putem emaila:

1.    Transkript of records

2.    Learning agreement (zbog tablice B)

3.    Molbu za priznavanje mobilnosti u kojoj se navodi: 

Posebna nagrada Hrvatske udruge...

Posebna nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika Inicijativi "Pravo svakog djeteta na školski obrok"

Krunoslav Fučkor

Povodom proslave i obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 15. ožujka 2022. godine, Hrvatska udruga socijalnih radnika dodijelila je posebno priznanje za inicijativu „Pravo svakog djeteta na školski obrok“ koju su pokrenule četiri profesorice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić, izv. prof. dr.sc. Olja Družić Ljubotina, izv. prof. dr. sc. Marijana Kletečki Radović i izv. prof. dr. sc. Antonija Petričušić. 

Više