OBAVIJESTI:
Obavijesti
Nastava iz izbornog koleagija Palijativna skrb biti će organizirana u drugoj polovici studenog u blokovima od 3 susreta - petak i subota, u Nazorovoj 51 kada završi obnova dvorana.
Raspored za drugi kolokvij:    A - G  11.30 - 12.15 h   H - M  12.15 - 13.00 h  N - Ž   13.00 - 13.45 h