PALLIATIVE CARE:
Palliative Care
Katedra za gerontologiju English
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Palliative Care
Study: Social Policy - 1. semester
Social Work - 1. semester
Code: 92256
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Ana Štambuk
Exam dates:
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Exam registration: Studomat
Basic data
Palliative Care Social Policy - 1. semester
Social Work - 1. semester
5.0 92256
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Ana Štambuk Nazorova 51, room 17/I
Literature
Buckman, R.; Ne znam što reći; Školska knjiga (1995)
Tematski broj časopisa o socijalnoj politici, hospiciju i palijativnoj skrbi; Revija za socijalnu politiku, 3-4 (2002), str. 341-319
Brkljačić, M., Šamija, M., Belev, B., Strnad, M., Čengić, T.; Palijativna medicina.; Markulin, d.o.o. (2013)
Arambašić, L.; Gubitak, tugovanje, podrška.; Naklada Slap (2005)
Kubler - Ross, E., Kessler, D.; Pouke života - kako nas naša smrtnost može poučiti životu i življenju.; Biovega (2001)
Davies, E. and Higginson, I.; Palliative care - the solid facts.; World Health Organizations. (2004)
Hall, S., Petkova, H., Tsouros, A.D., Costantini, M. and Higginson, I.; Better palliative care for older people: better practicies; World Health Organizations. (2011)
Salajpal, T.; Darovane spoznaje: o umiranju; Alinea. (2004)
Ur. Kotnik, I., Zdeličan, J., Špoljar, G. i Brkić, S.; Palijativna skrb: priručnik za volontere u hospicijskim kućnim posjetama; Hrvatska udruga prijatelja hospicija. (2011)
Preporuka Rec 24 Povjerenstva ministara Vijeća Europe državama članicama o organizaciji palijativne skrbi; Hrvatsko društvo za hospicij i palijativnu skrb. (2003)
Description
Exam dates
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply