Socijalna gerontologija

Predmeti

sveučilišni poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Palijativna skrb 2, 3 15.0
0,0,0
INFO
sveučilišni poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Odabrane teme iz socijalne gerontologije 2 4.0
1,0,0
INFO
Palijativna skrb 2 4.0
1,0,0
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Socijalna gerontologija 6 6.0
0,0,0
INFO
Socijalna gerontologija - seminar 6 4.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalne gerontologije 6 1.0
0,0,0
INFO
Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba 7 3.0
0,0,0
INFO
Mentorski rad 8 4.0
0,0,0
INFO
Diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Odabrana područja socijalnog rada 1 6.0
0,0,0
INFO
Palijativna skrb 1 5.0
0,0,0
INFO
Diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Mentorstvo i diplomski rad 2 15.0
0,0,0
INFO
Metode supervizije 2 4.0
0,0,0
INFO
Praksa 2 7.0
0,0,0
INFO