OBAVIJESTI:

Svi seminaristi (grupa A i B) trebaju prema rasporedu izlaganja poslati svoje prezentacije profesoricama na mail kako bismo ih stavili na merlin sustav  - da  svi seminaristi mogu dobiti pristup prezentacijama.

Također, molimo sve studente (obje grupe) da pošalju prezentacije (svaka grupa svojoj voditeljici seminaara)  do utorka  u tjednu kada imaju prezentaciju prema rasporedu.

 

Raspored  seminarskih izlaganja po datumima (kod prof. Štambuk):

 

27. 3. 2020.

Martina Brajnović, Mirela Begonja, Lana Kotlo, Nika Herceg

3.4. 2020.

Magdalena Jurić, AnaMarija Boduljak, Katarina Jozić, Monika Barić

17. 4. 2020.

Lucija Hunić, Ivana Beledžić, Ivona Cetina, Lea Bengez

8. 5. 2020.

Patricija Kovačević, Patricija Hrenek, Helena Odobašić

15. 5. 2020.

Sanja Andrijašević, Anja Hađur Šušković, Ines Baćan

 

 

Popis obavijesti