OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Metode analize u socijalnoj politici - seminar
Metode analize u socijalnoj politici - seminar
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Šifra: 70221
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
doc. dr. sc. Danijel Baturina
Ispitni rokovi:
  • 13. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Metode analize u socijalnoj politici - seminar Socijalna politika - 1. semestar
5.0 70221
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
doc. dr. sc. Danijel Baturina

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
Literatura
Individualni izbor literature- ovisno o temi seminara;
Better regulation: guidelines and toolbox; https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
Opis predmeta
Policy analiza u socijalnoj politici.
Kvalitativni pristupi u istraživanju socijalne politike.
Kvantitativne metode u istraživanju socijalne politike.
Longitudinalne analize u socijalnoj politici.
Nacrt istraživanja/prijedlog projekta.
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici.
Socijalni indikatori.
Procjena potreba u socijalnim programima.
Evaluacija programa socijalne politike.
Faktori koji ometaju procjenu efekata provođenja programa socijalne politike.
Utjecaj istraživanja na programe socijalne politike.
Ispitni rokovi
13. 02. 2023.
03. 04. 2023.
11. 09. 2023.