OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Seminar iz teorije i metodologije socijalnog rada
Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada
Studij:
Šifra: 70162
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada 4.0 70162
Literatura
Opis predmeta
Cilj kolegija je konsolidacija znanja i vještina iz područja suvremenih teorijskih pristupa u socijalnom radu i metodologije društvenih istraživanja s ciljem podizanja kvalitete diplomskog rada. Po završetku kolegija, studenti bi trebali biti osposobljeni za izradu nacrta diplomskog rada. Na kolegiju se studenti osposobljavaju za odabir znanstveno relevantne teme, samostalnu konceptualizaciju nacrta i strukturiranje procesa izrade diplomskog rada. Tijekom pohađanja kolegija studenti će imati mogućnost produbiti znanja o načinima i pristupima znanstvenom istraživačkom procesu, kroz integraciju teorijskih koncepata i istraživačkih pristupa u području društvenih znanosti. Konceptualno i operacionalno određenje nacrta diplomskih radova pratiti će analiza i refleksija o dilemama koje se pojavljuju tijekom procesa osmišljavanja i/ili izrade diplomskog rada.

Izvedba kolegija se sastoji od tematski varijabilnih kraćih nastavnih jedinica (jedan sat) i diskusija u malim grupama o prijepornim točkama pojedinih tema. Pri tome dio tema slijedi opću logiku strukturiranja diplomskog rada, dok je dio usmjeren na specifične tematske jedinice prisutne u teorijskim/preglednim radovima, te kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima.
Ispitni rokovi