OBAVIJESTI:
Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici
Obrazovni ishodi i radne karijere...

Koliko je život u siromaštvu odredio obrazovna postignuća i položaj na tržištu rada mladih osoba odraslih u siromaštvu? Koje su životne okolnosti povezane s njihovim ostankom odnosno izlaskom iz siromaštva? Ovo su ključna pitanja na koja se želi odgovoriti u projektu „Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu“ kojega uz financijsku potporu Europskog socijalnog fonda provode mladi znanstvenici Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Projekt donacijama podupiru i TeacherBirdIvs, Britanski jezični centar (BLC4u), dm-drogeriemarkt, Privredna banka Zagreb, Partner banka, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Hrvatska Lutrija d.o.o, Erste&Steiermärkische Bank d.d., Holcim Hrvatska i Narodne novine.

Projekt je započeo u srpnju 2015. godine i u okviru projekta provodi se kvantitativno i kvalitativno istraživanje. Ciljana populacija su mlade osobe u dobi od 19 do 28 godina čije su obitelji za vrijeme njihove srednjoškolske dobi (14-18 godina) bile primatelji stalne novčane pomoći. Na osnovu dobivenih rezultata predložit će se konkretni mehanizmi podrške ovim mladim osobama s ciljem povećanja njihove zapošljivosti te uključivanja u sustav visokog obrazovanja i postojeće oblike permanentnog obrazovanja.

U istraživanje je uključeno 26 po slučaju izabranih centara za socijalnu skrb za koje ukupan broj mladih od 19 do 28 godina koji su odrasli u siromaštvu iznosi 4588. Od njih je 1327 mladih po slučaju odabrano za sudjelovanje u istraživanju. Preliminarni nalazi na 17 centara pokazali su da od 727 mladih osoba u uzorku, ukupno 276 (35,6%) još uvijek prima stalnu novčanu pomoć, pri čemu njih 259 (93,8% od onih koji primaju pomoć) prima pomoć još uvijek kao član obitelji u kojoj su odrasli.

U predstojećim fazama projekta će se detaljnije utvrditi obilježja mladih osoba (npr. stručna sprema, radni status, individualne karakteristike) kao i karakteristike okoline u kojoj su odrastali i u kojoj žive (npr. uvjeti stanovanja, obrazovanje roditelja/skrbnika) i pokušati identificirati ključne činitelje koji su im pomogli odnosno odmogli u izlasku iz siromaštva. Na ovaj način moći će se dati preporuke na što se treba usmjeriti da bi se pomoglo mladima da izađu iz siromaštva. Dodatno, na manjem dijelu sudionika će se provesti i dubinski intervjui kako bi se detaljno mogle oslikati njihove obrazovne i karijerne putanje i dobiti bogatiji uvid u njihove živote.

Tim projekta čine prof. dr. sc. Ivan Rimac (voditelj projekta), doc. dr. sc. Ana Miljenović, doc. dr. sc. Jelena Ogresta, doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković, dr. sc. Tanja Vučković Juroš i mag. psych. Mitja Ružojčić. Više informacija o projektu može se naći na web-stranici Pravnog fakulteta u Zagrebu (http://www.pravo.unizg.hr).

Popis obavijesti