OBAVIJESTI:
Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici

Suradnici na projektu „Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu“ Ana Tokić Milaković i Mitja Ružojčić na „8th European Conference on Positive Psychology“ u Angersu (Francuska) su izložili poster naslova „Predictors of academic motivation and high-school achievement in adolescents who grew up in poverty“. Istraživanje predstavljeno ovim posterom je napravljeno na preliminarnom uzorku mladih osoba odraslih u siromaštvu. Rezultati su pokazali kako je manjak motivacije za pohađanje srednje škole bio važna odrednica (ne)uspjeha ovih mladih osoba u srednjoj školi.

Više informacija o konferenciji na:  http://ecpp2016.com

Više informacija o projektu na web stranicama projekta.

Popis obavijesti