OBAVIJESTI:
Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici

Ana Miljenović, suradnica na projektu „Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu“ završila je edukaciju iz višerazinske regresijske analize na ljetnoj školi Sveučilišta u Utrechtu 2016. godine. 

Više informacija o ljetnoj školi na:  https://www.utrechtsummerschool.nl

Više informacija o projektu na web stranicama projekta.

Popis obavijesti