OBAVIJESTI:
Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici
OBRIRK - Prezentacija rezultata projekta

17. 10. 2016. godine na Tribinama Grada Zagreba prezentirani su rezultati projekta „Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu“ u sklopu konferencije „Siromaštvo i socijalna isključenost osobito ranjivih društvenih skupina u Republici Hrvatskoj“, održane povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. Rezultati su pokazali kako su mladi odrasli u siromaštvu još od osnovnoškolske dobi deprivirani u praktički svim područjima života, što im otežava ostvarivanje uspjeha u školi i višeg stupnja obrazovanja te kasnije zapošljavanje. Također, trećina mladih odraslih u siromaštvu ostaje u sustavu socijalne skrbi i nakon 18. godine života, pri čemu je među njima veći udio pripadnika nacionalnih manjina, te u većoj mjeri dolaze iz manjih područja s manjim udjelom visokoobrazovanih i većim postotkom nezaposlenosti u odnosu na mlade koji nakon 18. godine nisu više u sustavu socijalne skrbi.

Nakon prezentacije rezultata projekta održana je rasprava među sudionicima konferencije koja je zajedno s izloženim rezultatima ukazala na potrebu za boljim usmjeravanjem mjera socijalne pomoći, pružanjem veće podrške roditeljima mladih u siromaštvu, unaprjeđenjem socijalnih usluga za mlade u siromaštvu, unaprjeđenjem službenih baza podataka o mladima koji odrastaju u siromaštvu te povezivanjem sektora, posebno sustava socijalne skrbi, predškolskog odgoja i sustava obrazovanja.

Popis obavijesti