OBAVIJESTI:
Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici
OBRIRK – 20.-21. 10. 2016....

Suradnica na projektu „Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu“ Ana Miljenović na „3. Danima obrazovnih znanosti“ u Zagrebu je imala usmeno izlaganje rada „Kontekstualni činitelji obrazovnih ishoda mladih koji su odrasli u siromaštvu“. Rezultati ovog rada pokazali su kako su viši stupanj obrazovanja ostvarili mladi koji su za vrijeme odrastanja pohađali izvanškolske aktivnosti, imali više bliskih prijatelja te čiji su roditelji posjedovali više kulturnih dobara (knjige, umjetnička djela, računalo) i sudjelovali u kulturnim aktivnostima (čitali knjige, odlazili na kulturna događanja).

Više informacija o konferenciji na: http://www.idi.hr/doz2016/

Više informacija o projektu na web stranicama projekta.

Popis obavijesti