OBAVIJESTI:
Katedra za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici

Na stranicama projekta "Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu", u repozitoriju, objavljena su dva projektna izvještaja. Prvi, naslova "Izvještaj o aktualnim trendovima u području istraživanja siromaštva i tranzicija mladih u Hrvatskoj i Europskoj uniji" čini pregled aktualnih domaćih i europskih istraživanja na temu siromaštva i tranzicija mladih. Drugi, naslova "Obrazovni ishodi i radne karijere mladih koji su odrasli u siromaštvu: Rezultati kvantitativnog dijela istraživanja" sadrži opis i rezultate kvantitativnih istraživanja provedenih u sklopu projekta.  

Poveznice na navedena dva izvještaja su:

https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/OBRIRK_Izvjestaj_za_web_kvantitativno_istrazivanje_s_naslovima_slika_final.pdf

https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Izvjestaj_o_aktualnim_trendovima_u_podrucju_istrazivanja_siromastva_i_tranzicija_iz_sustava_obrazovanja_na_trziste_rada_mladih_u_Hrvatskoj_i_Europskoj_uniji.pdf

Popis obavijesti