DJELATNICI:
Katedra za psihologiju

Predstojnica Katedre:
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Tajnica:
gđa. Karmela Pižeta 

Nazorova 51, soba 1 A


Djelatnici na katedri za psihologiju

Djelatnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik 4895 852 Nazorova 51, soba 2

Konzultacije se održavaju četvrkom od 10 do 12 

docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke 4895-884 Nazorova 51, soba 2A

prema dogovoru putem e-maila

doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković 4895 828 Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2A

Utorkom od 11:30 do 12:30 sati.