DJELATNICI:
Katedra za psihologiju

Predstojnica Katedre:
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Tajnica:
gđa. Karmela Pižeta 

Nazorova 51, soba 1 A


Djelatnici na katedri za psihologiju

Djelatnici

redoviti profesor u trajnom zvanju
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik 4895 852 Nazorova 51, soba 2

Konzultacije se održavaju prema prethodnom dogovoru putem e-maila

 

docent
Ime Telefon Lokacija Konzultacije
doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke 4895-884 Nazorova 51, soba 2A

prema dogovoru putem e-maila

doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković 4895 828 Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2A

Srijedom od 11:00 do 12:00 sati u Nazorovoj 51, soba 2A (uz prethodnu najavu).