FAMILY POLICY, PARENTHOOD AND CHILDREN:
Family Policy, Parenthood and Children
Chair of Psychology
Family Policy, Parenthood and Children
Study: Social Policy - 1. semester
Social Work - 1. semester
Code: 69786
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
Lecturers: doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković - Lectures
Basic data
Family Policy, Parenthood and Children Social Policy - 1. semester
Social Work - 1. semester
5.0 69786
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

to be arranged via e-mail 

Nazorova 51, room 2
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

Thursday 10:00

Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 5f
Lecturer Consultations Location
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković (Lectures)

Tuesday: 11:30 to 12:30 

Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 2A
Literature
REQUIRED: Dobrotić, I.; Dostupnost i korištenje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja te drugih oblika skrbi.; U: N. Pećnik (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF (2013), str. 166-179
REQUIRED: N. Pećnik; Podrška roditeljstvu u razdoblju ranog razvoja djeteta; U Pećnik, N (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku. (2013), str. 28-32
REQUIRED: Dobrotić, Ivana; Pećnik, Ninoslava; Baran, Jelena; Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima; Udruga Roditelji u akciji- RODA (2015), str. 146
REQUIRED: Dobrotić, Ivana; Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada i položaj roditelja na tržištu rada; Revija za socijalnu politiku 22(3) (2015), str. 353-374
REQUIRED: Dobrotić, Ivana; Karakter mjera politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada s osvrtom na situaciju u Hrvatskoj; B.a.B.e. - "Budi aktivna. Budi emancipiran." (2016), str. 44-65
REQUIRED: Dobrotić, Ivana; Mjere obiteljske politike i njihovi učinci; Interna skripta (2017), str. 1-60
RECOMMENDED: S. Blum, L. Formankova, I. Dobrotić; Family Policies in Hybrid Welfare State safter the Crisis: Pathways between policy expansion and retrenchment; Social Policy and Administration, 48(4) (2014)
RECOMMENDED: N. Pećnik; Prema viziji roditeljstva u najboljem interesu djeteta; . U: M. Daly (ur.), Roditeljstvo u suvremenoj Europi: pozitivan pristup. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. (2008), str. 15-38
RECOMMENDED: N. Pećnik; Dostupnost i korištenje usluga podrške roditeljstvu te usluga za djecu rane dobi.; U Pećnik, N (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku. (2013), str. 180-204
RECOMMENDED: N. Pećnik; Roditeljske potrebe za podrškom i dostupnost usluga za podršku roditeljstvu: Perspektiva davatelja usluga; U Pećnik, N (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2013), str. 214-240
RECOMMENDED: N. Pećnik, I. Dobrotić; Roditeljske potrebe za podrškom i dostupnost usluga za podršku roditeljstvu: Perspektiva predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave; U Pećnik, N (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2013), str. 241-249
RECOMMENDED: P. Beresford; Theory and practice of user involvement in research: Making the connection with public policy and practice; . U: Lowes, L. i Hulatt, I. (ur.), Involving service users in health and social care research. London: Routledge. (2005), str. 6-17
RECOMMENDED: N. Pećnik, I. Dobrotić; Doživljaj roditeljstva, roditeljsko ponašanje i prakse: postoje li rodne razlike?; U: N. Pećnik (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF (2013), str. 75-83
RECOMMENDED: C. McAuley i sur.; Effective child welfare interventions: Evidence for practice; U: McAuley, C., Pecora, P. i Rose, W. (2006), Enhancing the well-being of children and families through effective interventions: International evidence for practice. London: Jesica Kingsley Publishers. (2006), str. 322-331
RECOMMENDED: N. Pećnik; Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj; Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2013)
RECOMMENDED: O. Thevenon; Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis, Population and Development Review 37(1):; (2011), str. 57-87
RECOMMENDED: A. Williams; Compendium of inspiring practices in parenting support; Bruxelles: Eurochild (2012)
RECOMMENDED: Dobrotić, Ivana; Posao ili obitelj? Uloga i važnost politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada; Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova (2017)
Description
Exam dates