ABUSE AND NEGLECT OF CHILDREN:
Abuse and Neglect of Children
Chair of Psychology
Abuse and Neglect of Children
Study: Social Work - 4. semester
Code: 31740
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Exam dates:
  • 31. 08. 2022.
  • 14. 09. 2022.
Exam registration: Studomat
Basic data
Abuse and Neglect of Children Social Work - 4. semester
4.0 31740
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

to be arranged via e-mail 

Nazorova 51, room 2
Literature
REQUIRED: Bilić, V., Buljan-Flander, G. i Hrpka, H.; Nasilje nad djecom i među djecom. Poglavlje:Vrste zlostavljanja.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2012), str. 81-192
REQUIRED: Killen, K.; Izdani: Zlostavljana djeca su odgovornost svih nas. Poglavlja: Kako razumjeti zlostavljanje, Uspostava kontakta i procjena.; Zagreb: DPP (2001), str. 69-137, 185-238
REQUIRED: Pećnik, N.; Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Poglavlja: Tjelesno zlostavljanje djece u obitelji, Predviđanje i sprečavanje međugeneracijskog prijenosa zlostavljanja.; Jastrebarsko: Naklada Slap (2003), str. 11-41, 225-241
RECOMMENDED: Killen, K.; Izdani: Zlostavljana djeca su odgovornost svih nas. Poglavlja: Što je zlostavljanje?, Naš odnos prema zlostavljanju, Motivacijski rad s roditeljima, Upotreba stručnog autoriteta, Pomaganje djeci u ublažavanju emocionalnih i kogniivnih doživljaja, Upotreba skupnih susreta u tretmanu, Poboljšanje roditeljske brige za djecu i interakcije između roditelja i djece.; Zagreb: DPP (2001)
RECOMMENDED: Pećnik, N.; Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Poglavlja: Izloženost nasilju između roditelja, Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece u obitelji, Socijalni kontekst zlostavljanja: roditeljska toplina i opća socijalna podrška.; Jastrebarsko: Naklada Slap (2003)
Description
Definition, recognition and range of physical, emotional and sexual abuse, parental violence/abuse and neglect of children in the family. Child?s experience of parental behaviour and survival strategies. Models of parental behaviour. Causal pattern of children?s abuse and negligence. Possibilities of primary, secondary and tertiary prevention of children?s abuse and neglect. Models of best practice in the world and in the country. Establishing relationship with children and parents in evaluation stage. Determinants of expert?s reactions to children?s endangerment in the family.
Exam dates
31. 08. 2022.
14. 09. 2022.