IZVEDBENI PLAN:
Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
Katedra za psihologiju
Izvedbeni plan za akad. god. 2020./2021.

Izborni predmet na diplomskom studiju u suradnji s Katedrom za socijalnu politiku.

 

Nastavu izvode: prof. dr. sc. Nina Pećnik, prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

Mjesto izvođenja nastave: Google Meet

Vrijeme izvođenja nastave: četvrtkom 17 - 19 sati

Oblici nastave:  predavanja, individualni i grupni zadaci (vježbe)

Formiranje ocjene iz kolegija: trećinu ukupne ocjene čini prosjek ocjena iz individualnih zadataka, trećinu ocjena iz grupnog zadatka, a trećinu završni kolokvij.

OKVIRNI IZVEDBENI PLAN 2020./2021.

 

 

Datum

Nastavni sadržaj

 

08.10.2020.

Uvodni susret, upoznavanje s kolegijem, temama i načinom rada. 

Obiteljska politika: ideali skrbi

 

15.10.2020.

Suvremeno roditeljstvo i obiteljska politika

Odrednice roditeljskog ponašanja

Podrška roditeljstvu: određenje i oblici

 

22.10.2020.

Usluge za podršku roditeljstvu: ciljevi, vrste, temeljna načela 

Univerzalne vs. ciljane usluge za podršku roditeljstvu/zaštitu djece 

određenje i oblici 

 

29.10.2020.

Primjeri univerzalnih, ciljanih i indiciranih programa (studija slučaja).

 

05.11.2020.

konferencija COST 18123 European Family Support Network

(izrada grupnog zadatka)

 

12.11.2020.

Na dokazima utemeljeni programi; Standardi kvalitete programa podrške roditeljstvu i obiteljima

 

16.11.2020.

9 - 10.30

 

Osnaživanje djece u ranjivim obiteljima.

Online programi podrške roditeljstvu. 

B. Klarić, univ.spec., CZSS Split - Podružnica Obiteljski centar

 

26.11.2020.

 

Univerzalni programi podrške roditeljstvu i njihova evaluacija

 

03.12.2020.

 

Ciljani programi podrške roditeljstvu i njihova evaluacija

 

010.12.2020.

 

Indicirani 

programi podrške roditeljstvu i njihova evaluacija

 

17.12.2020.

 

POLITIKE USKLAĐIVANJA OBITELJSKIH
OBVEZA I PLAĆENOG RADA HRVATSKE U
KOMPARATIVNOJ PERSPEKTIVI

Prof.dr.sc. Ivana Dobrotić, University of Oxford

 

24.12.2020.

 

Badnjak

 

07.01.2021.

OTKAZUJE SE: Dostupnost, priuštivost i kvaliteta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj 

prof.dr.sc. T. Matković, Institut za društvena istraživanja 

 

14.01.2021.

 

Dostupnost, priuštivost i kvaliteta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj 

prof.dr.sc. T. Matković, Institut za društvena istraživanja 

 

 

 

21.01.2021.

Povratna informacija na zadaće 

Završna rasprava, evaluacija kolegija