OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
Katedra za psihologiju
Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 69786
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
Izvođači: doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2022.
  • 13. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 69786
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Konzultacije se održavaju prema prethodnom dogovoru putem e-maila

 

Nazorova 51, soba 2
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

Konzultacije će se u zimskom semestru 2021/2022 održavati neposredno nakon nastave, a u drugim terminima sukladno individualnom dogovoru sa studentima/cama. 

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 20
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković (Predavanja)

Srijedom od 11:00 do 12:00 sati u Nazorovoj 51, soba 2A (uz prethodnu najavu).

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2A
Literatura
OBVEZNA: Dobrotić, Ivana; Pećnik, Ninoslava; Baran, Jelena; Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima; Udruga Roditelji u akciji- RODA (2015), str. 146
OBVEZNA: Dobrotić, Ivana; Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada i položaj roditelja na tržištu rada; Revija za socijalnu politiku 22(3) (2015), str. 353-374
OBVEZNA: Dobrotić, Ivana; Karakter mjera politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada s osvrtom na situaciju u Hrvatskoj; B.a.B.e. - "Budi aktivna. Budi emancipiran." (2016), str. 44-65
OBVEZNA: Ulferts, H; Why parenting matters for children in the 21st century An evidence-based framework for understanding parenting and its impact on child development; OECD Education Working Paper No. 222 (2020)
OBVEZNA: Pećnik, N; Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima i djeci u zahtjevnijim okolnostima.; Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Centrom za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno" (2021)
OBVEZNA: Dobrotić, I; Politike usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada Hrvatske u komparativnoj perspektivi',; Centar Miko Tripalo (2019)
OBVEZNA: Pećnik, N., Dobrotić, I.; Usluge podrška roditeljstvu u Hrvatskoj: Potrebe roditelja i postojeći programi. U V. Pujiz (ed), Socijalno-demografska reprodukcija Hrvatske; Centar Miko Tripalo (2019)
PREPORUČENA: Dobrotić, I.; Dostupnost i korištenje usluga predškolskog odgoja i obrazovanja te drugih oblika skrbi.; U: N. Pećnik (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF (2013), str. 166-179
PREPORUČENA: S. Blum, L. Formankova, I. Dobrotić; Family Policies in 'Hybrid' Welfare State safter the Crisis: Pathways between policy expansion and retrenchment; Social Policy and Administration, 48(4) (2014)
PREPORUČENA: N. Pećnik; Prema viziji roditeljstva u najboljem interesu djeteta; . U: M. Daly (ur.), Roditeljstvo u suvremenoj Europi: pozitivan pristup. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. (2008), str. 15-38
PREPORUČENA: N. Pećnik; Podrška roditeljstvu u razdoblju ranog razvoja djeteta; U Pećnik, N (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku. (2013), str. 28-32
PREPORUČENA: N. Pećnik; Dostupnost i korištenje usluga podrške roditeljstvu te usluga za djecu rane dobi.; U Pećnik, N (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku. (2013), str. 180-204
PREPORUČENA: N. Pećnik; Roditeljske potrebe za podrškom i dostupnost usluga za podršku roditeljstvu: Perspektiva davatelja usluga; U Pećnik, N (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2013), str. 214-240
PREPORUČENA: N. Pećnik, I. Dobrotić; Roditeljske potrebe za podrškom i dostupnost usluga za podršku roditeljstvu: Perspektiva predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave; U Pećnik, N (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2013), str. 241-249
PREPORUČENA: P. Beresford; Theory and practice of user involvement in research: Making the connection with public policy and practice; . U: Lowes, L. i Hulatt, I. (ur.), Involving service users in health and social care research. London: Routledge. (2005), str. 6-17
PREPORUČENA: N. Pećnik, I. Dobrotić; Doživljaj roditeljstva, roditeljsko ponašanje i prakse: postoje li rodne razlike?; U: N. Pećnik (ur.), Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF (2013), str. 75-83
PREPORUČENA: C. McAuley i sur.; Effective child welfare interventions: Evidence for practice; U: McAuley, C., Pecora, P. i Rose, W. (2006), Enhancing the well-being of children and families through effective interventions: International evidence for practice. London: Jesica Kingsley Publishers. (2006), str. 322-331
PREPORUČENA: N. Pećnik; Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj; Zagreb: Ured UNICEF-a za Hrvatsku (2013)
PREPORUČENA: O. Thevenon; Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis, Population and Development Review 37(1):; (2011), str. 57-87
PREPORUČENA: A. Williams; Compendium of inspiring practices in parenting support; Bruxelles: Eurochild (2012)
PREPORUČENA: Dobrotić, Ivana; Posao ili obitelj? Uloga i važnost politika usklađivanja obiteljskih obaveza i plaćenog rada; Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova (2017)
PREPORUČENA: Dobrotić, Ivana; Mjere obiteljske politike i njihovi učinci; Interna skripta (2017), str. 1-60
Opis predmeta
Putem kolegija Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca studenti se upoznaju s: razvojem, značenjem, sadržajem te učincima obiteljske politike u europskim zemljama, recentnim socijalnim rizicima i društvenim promjenama te teorijskim pristupima važnima za razumijevanje reformi obiteljske politike teodrednicama i obilježjima suvremenog roditeljstva u europskom kontekstu te s ciljevima, vrstama i načelima društvene podrške roditeljstvu.Studenti se također osposobljavaju za razumijevanje, analiziranje te procjenu pojedinih mjera i programa obiteljske politike uključujući područje podrške roditeljstvu, kao i za izradu preporuka na području obiteljske politike te prijedloga univerzalnih i ciljanih programa podrške roditeljstvu i evaluacije njihove učinkovitosti.
Ispitni rokovi
30. 08. 2022.
13. 09. 2022.