IZVEDBENI PLAN:
Socijalna psihologija
Izvedbeni plan za ak. god. 2021./2022. (ljetni semestar)

 

Nastavu izvode: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik i doc. dr. sc. Ana Tokić Milaković, doc.

 

Mjesto izvođenja nastave:  Hibridno - online i dvorana III

 

Oblici nastave: predavanja

 

Način polaganja ispita: kolokviji ili pismeni ispit i usmeni ispit

 

Termini predavanja:

četvrtkom od 14:15 do 15:45

 

 

 

E-učenje: Studenti se uz pomoć svog AAI identiteta uključuju u grupu "Socijalna psihologija" na Merlinu.

 

IZVEDBENI PLAN:

 

Datum

Sadržaj predavanja

24.2.2022.

Uvod u kolegij. Određenje, područja i istraživačke metode socijalne psihologije.

3.3.2022.

Socijalizacijski procesi.

10.3.2022.

Socijalna spoznaja. 

17.3.2022.

Socijalna percepcija i atribucijske teorije.

24.3. 2022.

Funkcija i odrednice stavova, promjena stava, stav i ponašanje.

31.3.2022.

Predrasude i diskriminacija.

7.4.2022.

PRVI KOLOKVIJ.

14.4.2022.

 Agresivno ponašanje.

21.4.2021.

 Proljetni izvanredni ispitni rok. Nema nastave.

28.4.2022.

 Prosocijalno ponašanje. 

5.5.2022.

Bliski odnosi. LJubav.

12.5.2022.

 

Konformizam. Grupni procesi. Vodstvo.

19.5.2022.

26.5.2022.

 Interpersonalni i međugrupni sukobi.

DRUGI KOLOKVIJ. Završni osvrt i evaluacija.