IZVEDBENI PLAN:
Socijalna psihologija - seminar
Izvedbeni plan za akad. god. 2020./21. (ljetni semestar)

Nastavu izvodi: prof dr.sc. Nina Pećnik

                            doc. dr.sc. KOraljka Modić Stanke

 

 

Mjesto izvođenja nastave: on-line

 

Oblici nastave: seminar

 

Termini nastave:

Grupa A: utorokom od 9-12

Grupa B: četvrtkom od 16-19

 

E-učenje: Studenti se uz pomoć svog AAI identiteta uključuju u grupu "Socijalna psihologija - seminar" na mrežnoj stranici  https://loomen.carnet.hr/, a lozinku će dobiti na nastavi.

 

IZVEDBENI PLAN:

 

Datum

Sadržaj seminara

Grupa A: 09.03.2021.

Grupa B: 11.03.2021.

Uvodni susret (seminarske obveze, dogovor o radu, predstavljanje tema). 

Prva zadaća.

Grupa A: 16.03.2021.

Grupa B: 18.03.2021.

Odabir tema i dogovaranje termina izlaganja. 

Predaja 1. zadaće na nastavi - povratna informacija na 1. zadaću. 

Druga zadaća (pretraživanje baza podataka i sažimanje znanstvenih radova).

Grupa A: 23.03.2021.

Grupa B: 25.03.2021.

Studentska izlaganja i moderirana rasprava (Socijalizacija i roditeljstvo).

Predaja 2. zadaće.

Grupa A: 30.03.2021.

Grupa B: 1.04.2021.

Studentska izlaganja (Socijalna kognicija, socijalna percepcija i atribucijske teorije; Stavovi, promjena stava).

Povratna informacija na 2. Zadaću.

Grupa A: 6.04.2021.

Grupa B: 08.04.2021.

Studentska izlaganja (Stereotipi, predrasude i diskriminacija).

Grupa A: 13.04.2021.

Grupa B: 15.04.2021.

Studentska izlaganja (Agresivno ponašanje).

 

Grupa A:20.04.2021. 

Grupa B:22.04.2021

Studentska izlaganja (Prosocijalno ponašanje).

 

Grupa A: 27.04.2021

Grupa B: 29.04.2021.

 

Proljetni izvanredni ispitni rok. Nema nastave. Rad na seminarskom radu.

Predaja prve verzije seminarskog rada .

 

Grupa A: 4.05.2021.

Grupa B: 6.05.2021.

Studentska izlaganja (Bliski odnosi - međusobna privlačnost i ljubav).

Grupa A: 11.05.2021.

Grupa B: 13.05.2021.

Studentska izlaganja (Međuljudski sukobi i njihovo rješavanje te grupni procesi i konformizam).

Rok za predaju konačne verzije seminarskog rada .

Grupa A: 18.05.2021.

Grupa B: 20.05.2021.

Studentska izlaganja (Primijenjena socijalna psihologija).

Grupa A  25.05.2021.

Grupa B: 27.05.2021.

 

 

Projekcija filma “12 gnjevnih ljudi” i moderirana rasprava.

Završni osvrt. Povratna informacija na seminarske radove. Studentska evaluacija.