SUVREMENO RODITELJSTVO:
Suvremeno roditeljstvo
Suvremeno roditeljstvo
Studij: Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166862
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Osnovni podaci
Suvremeno roditeljstvo Socijalna politika - 2., 3., 4. semestar
Socijalni rad - 2., 3., 4. semestar
4.0 166862
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Konzultacije se održavaju prema prethodnom dogovoru putem e-maila

 

Nazorova 51, soba 2
Literatura
OBVEZNA: Čudina-Obradović, M. i Obradović, J.; Potpora roditeljstvu: Izazovi i mogućnosti; Revija za socijalnu politiku (2003), str. 45-68
OBVEZNA: Ujedinjeni narodi; Konvencija o pravima djeteta; Udruga za inicijative u socijalnoj politici (2000)
OBVEZNA: Pećnik, N. i Raboteg-Šarić, Z.; Neformalna i formalna podrška jednoroditeljskim i dvoroditeljskim obiteljima; Revija za socijalnu politiku (2005), str. 1-21
OBVEZNA: Pećnik, N.; Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece; Naklada Slap (2003), str. 81-114, 115-133, 225-243
OBVEZNA: Raboteg-Šarić, Z.; Pećnik, N.; Josipović, V.; Jednoroditeljske obitelji: Osobni doživljaj i stavovi okoline; Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (2003)
OBVEZNA: Lalić, D., Mardešić, V., Nazor, M. i Šandrović-Mucalo, V.; Avanturizam roditeljstva: adolescencija, prevencija; Liga za borbu protiv narkomanije (1999)
PREPORUČENA: Puljiz, V. i Bouillet D.; Nacionalna obiteljska politika; Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. (2003)
PREPORUČENA: Vijeće Europe; Eliminating corporal punishment: A human rights imperative for Europe's children; Council of Europe (2005)
PREPORUČENA: Williams, F.; Rethinking families; Calouste Gulbenkian Foundation (2004)
PREPORUČENA: Buljan-Flander, G. i Karlović, A.; Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje; Marko M. usluge d.o.o. (2004)
PREPORUČENA: Good, P.; Kako pomoći klincima da si sami pomognu; Alinea (1995)
PREPORUČENA: Gordon, T.; Škola roditeljske odgovornosti; Poduzetništvo Jakić (1996)
PREPORUČENA: Juul, J.; Vaše kompetentno dijete; Educa (1996)
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Obavijesti - Arhiva
Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!