IZVEDBENI PLAN:
Zlostavljanje i zanemarivanje djece
Izvedbeni plan za akad. god. 2021./22. (ljetni semestar)

Nastavu izvodi: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik, vanjske suradnice: Tamara Gojković, univ.spec.; Nikolina Škrlec (Poliklinika za zaštitu djece Grada zagreba)

Mjesto izvođenja nastave: Nazorova 51, DV III

Oblici nastave:  predavanja (2 sata tjedno) u okviru kojih se povremeno odvijaju radionice

 

Način polaganja ispita: pismeni ispit i usmeni ispit

 

Termini predavanja:

srijedom 10.00 - 11.30

 

Izvedbeni plan:

 

 

Datum

Sadržaj predavanja

2. 03. 2022.

 Uvodno predavanje. Roditeljstvo.

9. 03. 2022.

 Pojavni oblici i određenje zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji (I)

(on line predavanje - gost predavač Poliklinika za zaštitu djece)

16. 03. 2022.

Pojavni oblici i određenje zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji (II)

(on line predavanje - gost predavač Poliklinika za zaštitu djece)

23. 03. 2022.

Uzročni modeli  zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji.Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece u obitelji.

30.03.2022.

Djetetov doživljaj roditeljskog ponašanja i strategije suočavanja.  Kratkoročne i dugoročne posljedice na dijete. Otpornost. 

6.04.2022.

Uspostavljanje prvog kontakta s djetetom i roditeljem. Procjena. 

(on line predavanje - gost predavač Poliklinika za zaštitu djece)

13. 04. 2022.

Uspostavljanje prvog kontakta s djetetom i razgovor s djetetom.

Uspostavljanje odnosa s roditeljima i razgovor s roditejima.

Emocionalne reakcije stručnjaka na zlostavljanje djece.

20.4.2022.

27.4.2022.

Ispitni tjedan - nema nastave  

Prvi kolokvij

4.5.2022.

Univerzalna prevencija zlostavljanja i zanemarivanje djece 

11.5.2022.

Ciljana prevencija zlostavljanja i zanemarivanje djece 

18.5.2022.

Indicirana prevencija zlostavljanja i zanemarivanje djece

(on line predavanje - gost predavač Poliklinika za zaštitu djece)

25.5.2022.

Drugi KOLOKVIJ. Završni osvrt i evaluacija.