OPĆE INFORMACIJE O KATEDRI:
Zlostavljanje i zanemarivanje djece
Zlostavljanje i zanemarivanje djece
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 31740
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik
Ispitni rokovi:
  • 31. 08. 2022.
  • 14. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Zlostavljanje i zanemarivanje djece Socijalni rad - 4. semestar
4.0 31740
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik

Konzultacije se održavaju prema prethodnom dogovoru putem e-maila

 

Nazorova 51, soba 2
Literatura
OBVEZNA: Bilić, V., Buljan-Flander, G. i Hrpka, H.; Nasilje nad djecom i među djecom. Poglavlje:Vrste zlostavljanja.; Jastrebarsko: Naklada Slap. (2012), str. 81-192
OBVEZNA: Killen, K.; Izdani: Zlostavljana djeca su odgovornost svih nas. Poglavlja: Kako razumjeti zlostavljanje, Uspostava kontakta i procjena.; Zagreb: DPP (2001), str. 69-137, 185-238
OBVEZNA: Pećnik, N.; Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Poglavlja: Tjelesno zlostavljanje djece u obitelji, Predviđanje i sprečavanje međugeneracijskog prijenosa zlostavljanja.; Jastrebarsko: Naklada Slap (2003), str. 11-41, 225-241
PREPORUČENA: Killen, K.; Izdani: Zlostavljana djeca su odgovornost svih nas. Poglavlja: Što je zlostavljanje?, Naš odnos prema zlostavljanju, Motivacijski rad s roditeljima, Upotreba stručnog autoriteta, Pomaganje djeci u ublažavanju emocionalnih i kogniivnih doživljaja, Upotreba skupnih susreta u tretmanu, Poboljšanje roditeljske brige za djecu i interakcije između roditelja i djece.; Zagreb: DPP (2001)
PREPORUČENA: Pećnik, N.; Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Poglavlja: Izloženost nasilju između roditelja, Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece u obitelji, Socijalni kontekst zlostavljanja: roditeljska toplina i opća socijalna podrška.; Jastrebarsko: Naklada Slap (2003)
Opis predmeta
Određenja, prepoznavanje i raširenost tjelesnog, emocionalnog i spolnog zlostavljanja, izloženosti nasilju nad roditeljem te zanemarivanja djeteta u obitelji. Djetetov doživljaj roditeljskog ponašanja i strategije suočavanja. Modeli roditeljskog ponašanja. Mogućnosti primarne, sekundarne i tercijarne prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece. Primjeri dobre prakse u svijetu i kod nas. Uspostava odnosa s djecom i roditeljima u fazi procjene. Odrednice reakcija stručnjaka na ugrožavanje djeteta u obitelji.
Ispitni rokovi
31. 08. 2022.
14. 09. 2022.