OBAVIJESTI:
Katedra za psihologiju

Rok za seminar koji ćete svi morati prijaviti je 20.2.2017. Mogućnost prijave će biti otvorena tek 27.1. nakon što referadi dostavimo popis studenata koji nisu stekli pravo na potpis.

Susret na kojem ćete dobiti potpise te na kojem će Vam biti upisane ocjene u indekse će se održati u srijedu 22.2.2017., a o točnom vremenu i dvorani ćete biti naknadno obaviješteni putem loomen sustava.

Seminaristi koji su stekli pravo na potpis, ali nisu ostvarili pozitivnu ocjenu iz seminarskog rada imaju priliku ostvariti pozitivnu ocjenu u okviru ispitnog roka 18.9.2017., a o temi i datumu predaje ispravka se moraju osobno dogovoriti s voditeljem svoje grupe.

Popis obavijesti
Repozitorij