SELECTED TOPICS OF SOCIAL WORK:
Selected Topics of Social Work
Katedra za posebna područja socijalnog rada English
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Selected Topics of Social Work
Study: Social Work - 1. semester
Code: 70145
ECTS: 6.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc. Zdravka Leutar
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija
prof. dr. sc. Ana Štambuk
doc. dr. sc. Marko Buljevac
Lecturers: prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić - Field exercises
doc. dr. sc. Marko Buljevac - Field exercises
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija - Field exercises
prof. dr. sc. Silvia Rusac - Field exercises
dr. sc. Nika Sušac - Field exercises
prof. dr. sc. Ana Štambuk - Field exercises
Exam dates:
  • 08. 09. 2020.
  • 10. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
  • 24. 09. 2020.
Exam registration: Studomat
Basic data
Selected Topics of Social Work Social Work - 1. semester
6.0 70145
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Marina Ajduković Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 23/I
prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Tuesdays from 10:30 to 12:30 am

Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 8
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Mondays, 10-12

Nazorova 51, room Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić

Thursdays from 10:30 to 12:00 am

Nazorova 51, room 9
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija

Wendsdays from 9:000 to 11:00 am

Nazorova 51, room 18
prof. dr. sc. Ana Štambuk Nazorova 51, room 17/I
doc. dr. sc. Marko Buljevac

Tuesdays from 9 to 11 am

Nazorova 51, room 18
Lecturer Consultations Location
prof. dr. sc. Slavica Blažeka Kokorić (Field exercises)

Thursdays from 10:30 to 12:00 am

Nazorova 51, room 9
doc. dr. sc. Marko Buljevac (Field exercises)

Tuesdays from 9 to 11 am

Nazorova 51, room 18
izv. prof. dr. sc. Maja Laklija (Field exercises)

Wendsdays from 9:000 to 11:00 am

Nazorova 51, room 18
prof. dr. sc. Silvia Rusac (Field exercises) Nazorova 51, room 17
dr. sc. Nika Sušac (Field exercises) Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 11a
prof. dr. sc. Ana Štambuk (Field exercises) Nazorova 51, room 17/I
Literature
Leutar, Z., Ljiljanić, J. Vrh, S., + Kmet, M.; Priručnik: Metode socijalnog rada s osobama s invaliditetom; Studijski centar socijalnog rada (2015)
Ajduković, M., + Radočaj, T.; Pravo djeteta na život u obitelji; UNICEF (2008)
Čudina-Obradović, M., + Obradović, J.; Psihologija braka i obitelji; Golden marketing - Tehnička knjiga (2006)
Janković, J.; Pristupanje obitelji - sustavni pristup. Drugo, dopunjeno izdanje; Alinea (2004)
Obiteljski zakon, Narodne novine br. 116/03;
Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine br. 157/13;
Zakon o udomiteljstvu, Narodne novine br. 90/2011;
Prezentacije s predavanja;
Ajduković, Marina (ur.); Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta; Društvo za psihološku pomoć i Ured Unicefa za Hrvatsku (2015)
Sladović Franz, Branka; Individualno planiranje u socijalnom radu s djecom; Pravni fakultet u Zagrebu (2015), str. 97-133
Ajduković, M. (ur.); Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta - Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb; Zagreb: Društvo za psihološku pomoć; Ured UNICEF-a za Hrvatsku. (2015)
Ajduković M., Kregar Orešković, K. i Laklija M.; Teorija privrženosti i suvremeni socijalni rad; Ljetopis socijalnog rada, 14(1) (2007), str. 59-91
Ajduković M., Kregar Orešković, K. i Laklija M.; Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu; Ljetopis socijalnog rada, 14(1) (2007), str. 93-118
Ajduković, M. i Sladović Franz, B.; Instrumenti socijalnog rada za procjenjivanje obiteljske situacije i potreba djece. U: Ajduković, M. + Radočaj, T. (ur.), Pravo djeteta na život u obitelji; Zagreb: Unicef (2008), str. 195-208
Dodig-Ćurković, K. i Kralik, K.; Psihopatologija dječje i adolescentne dobi; Osijek: Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku. (2013)
Juul, J.; Obitelji s tinejdžerima; Zagreb: Naklada Pelago. (2014)
Juul, J.; Razgovori s obiteljima: perspektive i procesi; Zagreb: Alinea. (2003)
Nikolić, S. i Marangunić, M.; Dječja i adolescentna psihijatrija; Zagreb: Školska knjiga (2004)
Vidović, L. i Ivković, Đ.; Smjernice za alternativnu skrb o djeci; Zagreb: Ured Unicefa za Hrvatsku (2010)
Zdravka L. i Marković, E.; Social work with people with disability in Croatia: A qualitative study; Journal of social work in Disability + Rehabilitation, 10 (1) (2011), str. 1-24
Sivrić, M. i Leutar, Z; Socijalni rad s osobama s invaliditetom u neprofitnom sektoru; Ljetopis socijalnog rada, 17 (2) (2010), str. 241-266
Leutar, Z., Buljevac, M. i Milić Babić, M.; Socijalni položaj osoba s invaliditetom u Hrvatskoj; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2011)
Buljevac, M., Majdak, M. i Leutar, Z; The stigma of disability: Croatian experiences; Disability and rehabilitation, 34 (9) (2012), str. 725-732
Laklija. M., + Sladović Franc, B.; Individualni plan skrbi za dijete u udomiteljskoj obitelji; Sirius (2013)
Ajduković, M., Kregar, K., Laklija M.; Teorija privrženosti i suvremeni socijalni rad; Ljetopis socijalnog rada 14(1) (2007), str. 59-92
Ajduković, M., Kregar, K., Laklija M.; Značaj teorije privrženosti za konceptualizaciju javne skrbi za djecu; Ljetopis socijalnog rada, 14(1) (2007), str. 93-119
Ajdukovic, M.; Učinci projekta Prevencija separacije i rane intervencije s obiteljima pod rizikom iz perspektive djelatnika centara za socijalnu skrb; Dijete i društvo, 11 (1) (2009), str. 205-222
Blažeka Kokorić, S., Berc, G.; + Laklija, M.; Doživljaj roditeljskog prihvaćanja/odbacivanja u kontekstu različitih socio-ekonomskih uvjeta odrastanja u primarnoj obitelji; Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 46 (2) (2010), str. 1-18
DePanfilis, D., + Salus, M.; Child Protective Services: A guide for caseworkers; U.S. Department of Health and Human Service sAdministration for Children, Youth, and Families, Children s Bureau, Office on Child Abuse and Neglect (2003)
Dobrotić, I., + Laklija, M.; Korelati sukoba obiteljskih i radnih obveza u Hrvatskoj; Revija za socijalnu politiku 16(1) (2009), str. 45-63
Dunst, C. J., Trivette, C. M., + Deal, A. G.; Supporting and strengthening families. Methods, strategies, and practices; Brookline Books (1994)
Holland, S.; Child and Family Assessment in Social Work Practice; Sage Publications (2004)
Laklija, M.; ristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva; Revija za socijalnu politiku 18(3) (2011), str. 291-310
Milić Babić, M., Rusac, S., + Laklija, M.; Skrb za člana obitelji oboljelog od Alzheimerove bolesti: dnevne aktivnosti, suočavanje sa stresom i zdravlje njegovatelja; Socijalna psihijatrija. 38 (3) (2010), str. 174-183
Žižak, A., + Koller-Trbović, N.; Sudjelovanje djeteta u procesu procjene potreba ili planiranja intervencija; Dijete i društvo 5 (1) (2003), str. 119-136
Podgorelec, S. i Klempić, S.; Starenje i neformalna skrb o starijim osobama; Migracijske i etničke teme, 23(1-2) (2007), str. 111-134
Leutar, Z., Štambuk, A., Rusac, S.; Socijalna politika i kvaliteta života osoba s tjelesnim invaliditetom; Revija za socijalnu politiku, 14(3) (2007), str. 327-346
Čudina-Obradović, M. i Obradović, J.; Psihologija braka i obitelji.; Golden Marketing - Tehnička knjiga (2006), str. 441-465
Rusac, S.; Motivacija za supervizijom socijalnih radnika u domovima za starije i nemoćne osobe.; Ljetopis socijalnog rada, 18(2), (2011), str. 305-331
Štambuk, A. Leutar, Z. i Žitnik, M.; Zbornik radova međunarodne znanstvene konferencije: Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava; (2011), str. 225-244
Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L.; Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca.; Revija za socijalnu politiku, 19 (3), (2012), str. 233-253
Brašnić, E., Ajduović, M. + Ručević, S.; Privrženost i razvojni rizici djece i mladih u dječjim domovima.; Dijete i društvo, 11 (1-2) (2009), str. 157-179
Jovančević, M.; O važnosti ranog odnosa dojenče-roditelj. U: Ajduković, M. i Radočaj, T. (ur.) (2008.) Pravo djeteta na život u obitelj.; UNICEF, str. (str. 27 - 40)
Laklija, M.; Pećnik, N. + Sarić, R.; Zaštita najboljeg interesa djeteta u postupku razvoda braka roditelja.; Ljetopis socijalnog rada. 12, 1; , str. 7-38
Laklija, M.; Izazovi udomiteljstva djece s emocionalnim poteškoćama i poremećajima u ponašanju u Republici Hrvatskoj.; Kriminologija i socijalna integracija. 17(2), , str. 1-138
Pećnik, N.; Prema viziji roditeljstva u najboljem interesu djeteta. U: Daly, Mary (ur.) Roditeljstvo u suvremenoj Europi: Pozitivan pristup.; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti-, str. Str. 15-38
Profaca, B.; Učinci izraženog roditeljskog sukoba tijekom razvoda na dijete. U: Osmak Franjić, D. (ur) Djeca i konfliktni razvodi.; Pravobranitelj za djecu, , str. 77-93
Rajhvajn Bulat, L., Ajduković, M.; Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima.; Psihologijske teme, 21 (1), , str. 167-194
Sladović Franz, B. + Branica, V.; Percepcija stručnjaka o očevima kojima je izrečen nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi.; Ljetopis socijalnog rada, 17 (1), str. 93-108
Šincek, D., Ajduković, M.; Razlike među mladićima s ranim i kasnim javljanjem društveno neprihvatljivog ponašanja.; Društvene istraživanja, 21(2), str. 421-441
Žižak, A.; Grupni tretman djece i mladih u riziku. Stari i novi izazovi. U: Žižak, A. (ur.) Izazovi grupnog rada s djecom, mladima i odraslima u riziku.; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet-, str. 15 - 46-
Ajduković, M.; Nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces planiranih promjena s obitelji. U: Ajduković, M. + Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Unicef-
Ajduković, M.; Pravo djece s problemima u ponašanju i njihovih roditelja na sudjelovanje u procesu procjene potreba i planiranja intervencija. U: Vladović, S. (ur.) Zbornik priopćenja "Zaštita prva i interesa djece s problemima u ponašanju".; Pravobranitelj za djecu, , str. 95-109
Ajduković, M. + Sladović Franz, B.; Smjernice za izradu programa i plana nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces suvremenog socijalnog rada. U: Ajduković, M. + Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Unicef-
Ajduković, M. + Sladović Franz, B.; Instrumenti socijalnog rada za procjenjivanje obiteljske situacije i potreba djece. U: Ajduković, M. + Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Unicef
Laklija, M.; Pristupi udomiteljskoj skrbi za djecu u svijetu i čimbenici koji utječu na ishode udomiteljstva.; Revija za socijalnu politiku, 18(3), , str. 291-308
Sladović Franz, B.; Sveobuhvatno obiteljsko procjenjivanje u zaštiti djece ugroženog razvoja u obitelji. U: Ajduković, M. + Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Unicef
Sladović Franz, B; Procjenjivanje roditeljskih sposobnosti i izvršavanja roditeljskih zadaća. U: U: Ajduković, M. + Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Unicef, str. Str. 183-194
Sladović Franz, B.; Značajke procesa odlučivanja u socijalnoj skrbi za djecu.; Ljetopis socijalnog rada, 18(3), , str. 439 - 467
Vidović, L. + Ivković, Đ.; Smjernice za alternativnu skrb o djeci.; Ured Unicefa za Hrvatsku-
Sladović Franz, Branka; Djeca u alternativnoj skrbi; Pravni fakultet u Zagreb (2016), str. 225-241
Rey, J.M.; IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health; Dostupno na: http://iacapap.org/iacapap-textbook-of-child-and-adolescent-mental-health (2015)
Description
The course deepens theories and methods in single areas of applied social work - social work with children, social work with young people, social work with disabled persons - starting from the principle of the theories of critical social work. Integrating cognition about age and ageing on a higher methodological and theoretical level.

Social work with the family: the position of family in theory, research and in practical social work. Theoretical approaches, empirical cognition through diverse research and practical approaches, methods and techniques in social work practice. Ethical definitions in research and aid effects in the context of facing family problems and phenomena that affect families.

Social work with older people: critical approach to the work and care of older people. Gero prophylaxis. Ethical questions in research with older people. Paliative care. Topic chosen by the student.

Social work with children: Attitudes and myths about child protection and children s rights. Evaluation in social work with children. Evaluation of the level of risk and safety, children s needs, advantages and risks in the family and the environment. Specific features of the dialogue with children. The right to express one s opinion, participation of children. Defining the best interests of the child and planning and taking decisions about interventions. Family group conferences. Support to parents and motivating parents for a change. Gender specific features - the role of the mother and father in the context of social work with children. Planning and implementation of research with children as users of social care.

Social work with youth: Conceptualization of youth. Designing and preparing research with adolescents. Youth research. Conceptualization of methods for professional work with youth. Mental health in adolescence: needs and challenges. Anxiety disorders and mood disorders in adolescence. Non-suicidal self-inflicted and suicidal behavior of adolescents. Substance abuse and addiction, and comorbidity with mental disorders in adolescence. Psychotic disorders in adolescence. Adolescent counseling. Ethical principles in working with youth. Close relationships in adolescence. Adolescents in conflict families. Assessment in social work with youth and social work instruments. Individual planning in youth protection. Preparing young people for going out of alternative care.

Social work with people with disability: Social model of disability and its implications for social work. Prevention programmes in social work and disability. Independent living of disabled persons and psycho-social support. Growing up and disability - relationship and role of the social worker.
Exam dates
08. 09. 2020.
10. 09. 2020.
22. 09. 2020.
24. 09. 2020.
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply