OPĆE INFORMACIJE O KATEDRI:
Duhovnost i socijalni rad
Duhovnost i socijalni rad
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 37658
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravka Leutar
Ispitni rokovi:
  • 25. 01. 2022.
  • 08. 02. 2022.
  • 19. 04. 2022.
  • 31. 05. 2022.
  • 14. 06. 2022.
  • 28. 06. 2022.
  • 30. 08. 2022.
  • 13. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Duhovnost i socijalni rad Socijalni rad - 6. semestar
3.0 37658
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Utorkom od 10:30 do 12:30 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 8
Literatura
OBVEZNA: Leutar, I. Leutar, Z.; Duhovnost kao resurs snage i otpornosti obitelji u rizičnim okolnostima; Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja (2017), str. 65-87
OBVEZNA: Leutar, Z. Leutar, I., Turčinović, J.; Iskustvo socijalnih radnika o primjeni duhovnosti u socijalnom radu; Ljetopis socijalnog rada, 20 (2) (2013), str. 215-239
OBVEZNA: Leutar, Z.; Duhovnost i socijalni rad (interna skripta); (2010)
OBVEZNA: Leutar Z., Kreller, H.; Primjena bibliodrame u socijalnom radu sa starijim ljudima; Revija za socijalnu politiku, 21 (2) (2014), str. 219-233
OBVEZNA: Leutar, Z., Leutar, I.; Duhovnost, religioznost u socijalnom radu; Crkva u svijetu, 45 (1) (2010), str. 219-233
OBVEZNA: Leutar, I. i Leutar, Z.; Duhovnost kao resurs snage i otpornosti obitelji u rizičnim okolnostima.; Nova prisutnost, XV (1) (2017), str. 65-87
PREPORUČENA: Članci iz časopisa: Journal of Religion Spirituality in Social Work (časopis u knjižnici Studijskog centra socijalnog rada);
Opis predmeta
Zainteresirani studenti mogu se kroz kolegij upoznati s pristupima duhovnosti i religioznosti u socijalnom radu te s razvojem nekih metoda i njihovoj primjeni u socijalnom radu s različitim skupinama korisnika: djecom, mladima, obiteljima, osobama s invaliditetom, starijim osobama. Također na kolegiju će studenti steći praktična znanja i vještine o mogućnosti upotrebe određenih tehnika u radu s različitim grupama korisnika, o usvajanju elemenata kada i s kim i na koji način je poželjno koristiti pojedinu metodu ili tehniku i ciljevima koji se mogu postići. Kolegij omogućuje studentima i upoznavanje i osvješćivanje vlastitih procesa ličnosti i proradu nekih osobnih sadržaja te rad na temama od šireg društvenog značaja i bitne za profesiju socijalnog rada. Osnovna svrha predmeta je stjecanje znanja , vještina kreativnog izražavanja i kritičkog promišljanja te osvješćivanje studenta o potrebi rada na sebi i primjeni metoda i tehnika iz duhovnosti u radu sa različitim skupinama korisnika. Mogućnosti osobnog aktivnog djelovanja u smjeru rješavanja određenih društvenih problema kroz primjenu određenih metoda iz duhovnosti (Bibliodrama, Hagioterapija, Meditacija).
Ispitni rokovi
25. 01. 2022.
08. 02. 2022.
19. 04. 2022.
31. 05. 2022.
14. 06. 2022.
28. 06. 2022.
30. 08. 2022.
13. 09. 2022.