OBAVIJESTI:
Civilno društvo i javna uprava

Predrok će se održati 23. 1. 2018. u 17 sati na predrok mogu doći Barbara Marić i Ana Maleković,

Kako student socijalog rada idu na praksu više se neće držati nastava, a ostali studenti mogu doći po potpis u zakoazano vrijeme predroka.

Glavna literatura za ispit su tri poglavlja knjige :Bežovan, G. i Matančević, J. (2017). Civilno društvo i pozitivne promjene. Zagreb: Školska knjiga.

 

Gojko Bežovan

Popis obavijesti