OBAVIJESTI:
Civilno društvo i javna uprava

...Nastava na kolegiju Civilno društvo bit će, za sada, petkom od 9-11 sati, Gundulićeva , dvorana IX., jer imamo studente socijalnoga rada, prava i javne uprave.

Popis obavijesti