CIVILNO DRUŠTVO I SOCIJALNA POLITIKA:
Izbornik predmeta
Civilno društvo i socijalna politika
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 69789
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
doc. dr. sc. Jelena Matančević
Ispitni rokovi:
  • 17. 11. 2020.
  • 26. 01. 2021.
  • 09. 02. 2021.
  • 20. 04. 2021.
  • 01. 06. 2021.
  • 15. 06. 2021.
  • 29. 06. 2021.
  • 31. 08. 2021.
  • 14. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Civilno društvo i socijalna politika Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 69789
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
doc. dr. sc. Jelena Matančević

ponedjeljkom od 11-13 sati

Nazorova 51, soba 5f
Literatura
Bežovan, G. (2004.) Civilno društvo. Zagreb: Nakladni zavod Globus
Anheier. H. K., Kendal, J., (eds.) (2001.) Third Sector Policy at the Crossroad- An International Nonprofit Analysis, London/New York: Routledge.
Ledić, J. (2001.) Biti volonter/volonterska? Istraživanje uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad. Rijeka: Udruga za razvoj civilnog društva SMART.
Williamson, A. (2001.) Novi modeli upravljanja u Irskoj: Europska unija i ukjučenost neprofitnog sektora i sektora zajednice u multidimenzionalnom razvoju partnerstva u 90-im godinama 20. stoljeća, Revija za socijalnu politiku, 2: 195-208.
Platforma europskih socijalnih organizacija civilnog društva, Revija za socijalnu politiku, 3-4, 2002. (321-342).
Bežovan, G., Zrinščak, S., (2007.) Civilno društvo u Hrvatskoj. Zagreb: Jesenski i Truk/Hrvatsko sociološko društvo.
Matthies, A. L., (ed.) (2006.) Nordic Civil Society Organisations and the Future of Welfare Services. A Model for Europe? Copenhagen: Norden.
Zimmer, A., Priller, E. (2004.) Future of Civil Society ? Making Central European Nonprofit Organisations Work. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Howard, M. M. (2003.) The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Anheier, H. K. i Seibel, W. (1997.) Germany, u: Salamon, L. M. i Anheier, H. K., Defining the Nonprofit Sector: A Cross ? National Analysis. Manchester: Manchester University Press. str. 128-168.
Opis predmeta
Kombinirana se socijalna politika nudi kao koncepcijski okvir za privatizaciju postojećih državnih socijalnih programa. Koncept privatizacije ovdje ima poseban značaj, treba ga primjereno razviti. Empirijsku provjeru treba usmjeriti na mogućnost učinkovite suradnje i partnerstva različitih dionika (vlade, jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova, udruga, zaklada i stranih organizacija) u programu javnih politika. U tom smislu postavlja se problem izgradnje policy okvira (predlaganje programa, rasprave, donošenje odluka, evaluacija - praćenje primjene programa) za razvoj kombinirane socijalne politike.
Sadržaj kolegija bit će sljedeći:
1. Povijesni razvitak civilnog društva.
2. Osnovni pojmovi i teorije razvitka kombiniranog modela socijalne politike.
3. Filantropija i civilno društvo, volonterstvo kao društvena vrijednost.
4. Razvoj organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.
5. Djelovanje organizacija civilnog društva u području javnih politika: socijalne skrbi, zdravstvene, obrazovne, stambene..
6. Decentralizacija i kombinirana socijalna politika u Hrvatskoj.
7. Europska unija i civilno društvo, globalno civilno društvo.
8. Socijalno ugovaranje - primjeri iz prakse.
9. Rezultati novijih istraživanja o civilnom društvu.
Ispitni rokovi
17. 11. 2020.
26. 01. 2021.
09. 02. 2021.
20. 04. 2021.
01. 06. 2021.
15. 06. 2021.
29. 06. 2021.
31. 08. 2021.
14. 09. 2021.
Obavijesti
Sukladno odluci Uprave PF, ispiti u zimskom semestru na kolegiju Civilno društvo i socijalna politika održat će se online putem Merlina, i to kao pismeni ispiti.