OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 73955
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
Ispitni rokovi:
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike Socijalni rad - 6. semestar
3.0 73955
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

zimski semestar ponedjeljkom u 9:00 sati

ljetni semestar četvrkom u 10:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 5f
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ponedjeljkom od 14 sati. Konzultacije se održavaju online, zbog epidemiološke situacije, putem Google Meet linka: https://meet.google.com/iyf-vgpz-nzc

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević

Četvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na: snjezana.vasiljevic@pravo.hr

i putem Instagrama:

https://www.instagram.com/snjezanavasiljevic

 

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 53
Literatura
OBVEZNA: Dobrotić, I.; Matković, T.; Zrinščak; S.; Gender Equality Policies and Practices in Croatia - The Interplay of Transition and Late Europeanization.; Social Policy + Administration (2013), str. 47(2): 218-240
OBVEZNA: Potočnjak, Ž., Grgurev, I. i Grgić, A.; Dokazivanje prima facie diskriminacije. U: Uzelac, A.; Garašić, J.; Maganić, A. (ur.) Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku, Liber amicorum Mihajlo Dika; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu. (2013), str. 323-346
OBVEZNA: Vasiljević, S.; Teorijski pristupi diskriminaciji (II. poglavje). U S. Vasiljević Slično i različito: diskriminacija u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj; Zagreb: TIM press (2011), str. 39-62
OBVEZNA: Vučković Juroš, T., Dobrotić, I.; Zrinščak, S.; Socijalna distanca i društveno okruženje: manjinske skupine u postkomunističkim i južnoeuropskim zemljama. U Baloban, J.; Nikodem, K.; Zrinščak, S. (ur.), Vrednote u Hrvatskoj i u Europi: komparativna analiza; Zagreb: KBF i Kršćanska sadašnjost (2014), str. 219-259
PREPORUČENA: Daly, M.; Gender mainstreaming in theory and practice; Social Politics: International Studies in Gender, State + Society (2005), str. 12(3):433-450
PREPORUČENA: Galić, B.; Nikodem K.; Percepcija rodnih jednakosti i šansi pri zapošljavanju u hrvatskom društvu. Pogled nezaposlenih žena; Revija za socijalnu politiku (2009), str. 16(3): 253-270
PREPORUČENA: Grgurev, I.; Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (2006), str. 56(4): 1103- 1143
PREPORUČENA: Potočnjak, Ž., Grgurev, I., Grgić, A.; Perspektive antidiskriminacijskog prava; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 1-316
PREPORUČENA: Rees, T.; Reflections on the uneven development of gender mainstreaming in Europe; International Feminist Journal of Politics (2005), str. 7(4): 555-574
Opis predmeta
Cilj je predmeta stjecanje cjelovitih znanja o različitim mjerama socijalne politike na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini usmjerenima suzbijanju diskriminacije te dubljeg razumijevanja njihovih učinaka, kao i mjera suzbijanja diskriminacije u međunarodnom i nacionalnom pravu. Studenti će se upoznati s recentnim istraživanjima te osnovnim teorijskim konceptima
vezanima uz područje diskriminacije i raznolikosti, kao i s različitim osnovama diskriminacije; s razvojem, značenjem i obilježjima institucionalnog okvira te mjera socijalne politike usmjerenih suzbijanju različitih oblika diskriminacije na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini; s konceptualizacijom jednakosti i suzbijanjem diskriminacije u međunarodnom pravu i pravu
Europske unije te će se osposobiti za razumijevanje, analiziranje i procjenu pojedinih mjera antidiskriminacijskih politika, kao i za izradu preporuka na području antidiskriminacijskih politika.
Ispitni rokovi
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.