OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europska socijalna politika
Europska socijalna politika
Studij: Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Šifra: 70232
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
Ispitni rokovi:
  • 29. 08. 2022.
  • 12. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europska socijalna politika Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
7.0 70232
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

Konzultacije će se u zimskom semestru 2021/2022 održavati neposredno nakon nastave, a u drugim terminima sukladno individualnom dogovoru sa studentima/cama. 

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 20
Literatura
Opis predmeta
Vijeće Europe: povijest, institucije.
Vijeće Europe i zaštita ljudskih prava.
Europska socijalna povelja: socijalna prava i mehanizmi nadzora.
Koncept socijalne kohezije VE.
Europska unija: povijest, institucije.
Razvoj socijalne politike na razini EU.
Acquis communutaire i socijalna politika.
Model otvorene koordinacije u području zapošljavanja, siromaštva i socijalne isključenosti, mirovina i zdravstva.
Europeizacija i globalizacija.
Proširenje EU i utjecaj na socijalnu politiku novih članica.
Budućnost socijalne Europe.
Ispitni rokovi
29. 08. 2022.
12. 09. 2022.