OBAVIJESTI:
Ekonomija socijalne politike

Poštovane kolegice i kolege, u skladu s odlukom Uprave PF ispiti na kolegiju Ekonomija soc.politike u zimskom semestru ak. godine 2020/21 provoditi će se on line i to :

-obvezan pismeni ispit esejskog tipa na platformi Merlin

- usmeni ispit po potrebi na platformi google meet

Z.Babić

Popis obavijesti