OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Marginalne grupe - seminar
Marginalne grupe - seminar
Studij: Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Šifra: 70226
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Šućur
Izvođači: doc. dr. sc. Danijel Baturina - Seminar
dr. sc. Josip Pandžić - Seminar
Osnovni podaci
Marginalne grupe - seminar Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
4.0 70226
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zoran Šućur

 ponedjeljkom od 13-14 i četvrtkom od 12-13 sati

Nazorova 51, soba 1
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Danijel Baturina (Seminar)

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
dr. sc. Josip Pandžić (Seminar)

Četvrtkom 13,00-15.00

Nazorova 51, soba 5f
Literatura
Opis predmeta
Pojam marginalnih grupa, procesi i dimenzije marginalnosti. Historijat, tipovi i mehanizmi socijalne isključenosti. Ambivalentnost omladinskog položaja i "privilegirana" marginalnost mladih. Omladinske potkulture i kontrakulture: bijeg iz marginalnosti. Obilježja potkulture starih i socijalne posljedice starenja. Vanjske migracije, multikulturalnost i problemi socijalne integracije. Pojam i vrste prisilnih migracija. Koncepti rada i socijalnopsihološke posljedice nezaposlenosti. Koncepti, teorije i funkcije siromaštva. Problemi socijalne integracije Roma. Bolest, društvene uloge i marginalizacija.
Ispitni rokovi