MENADŽMENT U SOCIJALNOM SEKTORU:
Menadžment u socijalnom sektoru
Menadžment u socijalnom sektoru
Studij: Socijalna politika - pripremni semestar - 1. semestar
Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
Šifra: 192168
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zdenko Babić
Osnovni podaci
Menadžment u socijalnom sektoru Socijalna politika - pripremni semestar - 1. semestar
Socijalna politika - pripremni seminari - 1. semestar
3.0 192168
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Zdenko Babić

srijedom od 10-12 sati

Nazorova 51, soba 15
Literatura
P. SikaP. Sikavica, F. Bahtijarević-Šiber, F., N. Pološki-Vokić; Temelji menadžmenta; Zagreb: Školska knjiga (2008), str. 1-196, 285-339, 412-782
T.D. Connors; The Nonprofit Handbook: Management; New York: John Wiley and Sons, Inc. (2001), str
Opis predmeta
Temeljni cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim korpusom znanja i vještina iz moderne teorije i prakse menadžmenta. Studenti usvajaju znanja iz funkcija planiranja, organiziranja, upravljanja ljudskim potencijalima, vođenja i kontroliranja. Također jedan od ciljeva je usvajanje novijih saznanja projektnog menadžmenta te specifičnih znanja iz teorije menadžmenta u javnom sektoru i sektoru civilnog društva.

Određenje i okolina menadžmenta. Specifičnosti menadžmenta organizacija iz socijalnog sektora. Planiranje i strateški menadžmenta. Organiziranje kao funkcija menadžmenta. Menadžment ljudskih potencijala. Teorije vodstva i osobine vođe. Motivacija i komunikacija kao funkcije menadžmenta. Menadžment volontera. Financijski menadžment neprofitnih organizacija. Marketinški menadžment u neprofitnim organizacijama. Kontrola kao funkcija menadžmenta. Etika u menadžmentu.
Ispitni rokovi
Obavijesti