OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna politika Hrvatske
Socijalna politika Hrvatske
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111485
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gojko Bežovan
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić
izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević
Izvođači: doc. dr. sc. Danijel Baturina - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 07. 09. 2022.
  • 21. 09. 2022.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna politika Hrvatske Javna uprava - 1. semestar
3.0 111485
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

utorkom u 10 sati

Nazorova 51, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Dobrotić

Konzultacije će se u zimskom semestru 2021/2022 održavati neposredno nakon nastave, a u drugim terminima sukladno individualnom dogovoru sa studentima/cama. 

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 20
izv. prof. dr. sc. Jelena Matančević

ponedjeljkom od 11-13 sati

Nazorova 51, soba 5f
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Danijel Baturina (Predavanja)

Zimski semestar: 
ponedjeljak 10 - 12 h 

Ljetni semestar: 
ponedjeljak 13 - 15 h

Nazorova 51, soba 5 f
Literatura
OBVEZNA: V. Puljiz, G. Bežovan, T. Matković, Z. Šućur, S. Zrinščak; Socijalna politika Hrvatske; Zagreb: Pravni fakultet (2008)
OBVEZNA: Zakon o socijalnoj skrbi; NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07
PREPORUČENA: G. Bežovan; Civilno društvo; Zagreb: Nakladni zavod Globus (2005), str. 11-96, 213-272
PREPORUČENA: G. Bežovan; Stambena prava u Hrvatskoj i problemi njihova ostvarivanja; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 89-106
PREPORUČENA: V. Puljiz; Socijalna prava i socijalni razvoj Republike Hrvatske; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 3-20
PREPORUČENA: Z. Šućur; Pristup pravima opće socijalne pomoći; Revija za socijalnu politiku, 11(1) (2004), str. 21-38
PREPORUČENA: Z. Šućur; Siromaštvo i socijalni transferi u Hrvatskoj; Financijska teorija i praksa, 29(1) (2004), str. 37-58
PREPORUČENA: Ž. Potočnjak; Najniža mirovina; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 51 (2001), str. 557-586
PREPORUČENA: V. Puljiz; Hrvatska: od pasivne prema aktivnoj socijalnoj državi; Revija za socijalnu politiku, 8(1) (2001), str. 1-18
PREPORUČENA: V. Puljiz; Reforme sustava socijalne politike u Hrvatskoj; Revija za socijalnu politiku, 8(2) (2001), str. 159-180
PREPORUČENA: G. Bežovan, S. Zrinščak; Mogućnosti decentralizacije u socijalnoj politici i nova uloge lokalnih vlasti; Revija za socijalnu politiku, 8(3-4) (2001), str. 239-258
PREPORUČENA: Pravci budućeg razvoja sustava socijalne pomoći i socijalne skrbi Republike Hrvatske; Revija za socijalnu politiku, 8(3-4) (2001), str. 291-299
PREPORUČENA: V. Puljiz, S. Zrinščak; Hrvatska obiteljska politika u europskom kontekstu; Revija za socijalnu politiku, 9(2) (2002), str. 117-138
PREPORUČENA: Decentralizacija socijalnih službi. Nacrt modela; Revija za socijalnu politiku, 10(1) (2003), str. 69-84
Opis predmeta
Povijest socijalne politike u Hrvatskoj, razdoblje poslije Drugog svjetskog rata. Proračun, porezi, prirezi, doprinosi, socijalni transferi - osnovni pojmovi. Socijalna politika u 1990-tim - Socijalni program. Politika socijalne skrbi, Zakon o socijalnoj skrbi, decentralizacija socijalne skrbi, lokalne socijalne države, statistički pokazatelji korisnika socijalnih prava. Socijalna politika i porezna politika, neizravne mjere socijalne politike. Socijalno osiguranje u Hrvatskoj: mirovine- nasljedstvo, kriza sustava, reforme i razvojni problemi; zdravstvo - nasljedstvo, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje, reforme sustava, privatizacija i razvojni problemi; Zapošljavanje - pasivne i aktivne mjere politike zapošljavanja, kretanje nezaposlenosti, programi zapošljavanja. Obiteljska politika - dječji doplatak, usluge za djecu, porodni dopusti. Stambena politika - nasljedstvo, stambeni programi, izravne i neizravne mjere stambene politike, subvencioniranje najamnina i troškova stanovanja, socijalno stanovanje, statistički podatci o standardu stanovanja; Kombinirana socijalna politika ? suradnja s organizacijama civilnog društva, udruge, zaklade, ustanove i zadruge, uloga organizacija civilnog društva u socijalnoj politici, načelo supsidijarnosti.
Ispitni rokovi
07. 09. 2022.
21. 09. 2022.