OBAVIJESTI:
Socijalna politika Hrvatske

Socijalna politika Hrvatske - nova literatura za pripremu ispita!

 

Od ispitnog roka 18.6. ispit iz Socijalne politike Hrvatske polagat će se prema novoj literaturi:

Bežovan, G. i sur. (2019.) Socijalna politika Hrvatske, II. izdanje, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Uvodni dio (str. 27-52 i 59-101) te dva poglavlja sustava po izboru

 

Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17.

Popis obavijesti