SOCIAL WORK AND YOUTH ISSUES:
Social Work and Youth Issues
Katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada English
Poll
No polls currently selected on this page!
Repository
Repository is empty
Frequently asked questions
Social Work and Youth Issues
Study: Social Work - 7. semester
Code: 72356
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Marina Ajduković
izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
Lecturers: dr. sc. Nika Sušac - Lectures

izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak - Exercises
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat - Exercises
dr. sc. Nika Sušac - Exercises
Exam dates:
  • 07. 09. 2020.
  • 21. 09. 2020.
Exam registration: Studomat
Basic data
Social Work and Youth Issues Social Work - 7. semester
5.0 72356
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Marina Ajduković Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 23/I
izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak

Tuesday 11,00-13,00 room 21

Nazorova 51, room 21
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat Nazorova 51, room 11a
Lecturer Consultations Location
dr. sc. Nika Sušac (Lectures) Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 11a
izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak (Exercises)

Tuesday 11,00-13,00 room 21

Nazorova 51, room 21
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat (Exercises) Nazorova 51, room 11a
dr. sc. Nika Sušac (Exercises) Nazorova 51, room Nazorova 51, soba 11a
Literature
Ajduković, M.; Ekološki multidimenzionalni pristup sagledavanju činitelja rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži. U: Bašić, J. i Janković, J. (ur.) Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži; Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju (2000), str. 47-62
Bilić, V., Buljan Flander, G. i Hrpka, H.; Nasilje nad djecom i među djecom; Naklada Slap (2012), str. 265-286
Cvjetko, B. i Singer, M.; Kazneno pravna odgovornost mladeži u praksi i teoriji (odabrana poglavlja); Organizator (2011)
Juul, J.; Razgovori s obitelji: Perspektive i procesi; Alinea (2003)
Koller-Trbović, N.; Poremećaji u ponašanju djece i mladih. U: Bašić, J., Koller-Trbović, N. i Uzelac, S. (ur.) Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja. Pristupi pojmovna određenja; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2004), str. 83-96
Mihić, J. i Bašić, J.; Preventivne strategije - Eksternalizirani poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja djece i mladih; Ljetopis socijalnog rada, 15(3) (2008), str. 445-471
Nacionalni program djelovanja za mlade Republike Hrvatske; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2009)
Novak, M. i Bašić, J.; Internalizirani problemi kod djece i adolescenata: Obilježja i mogućnosti prevencije; Ljetopis socijalnog rada, 15(3) (2008), str. 473-498
Šincek, D.; Doprinos teorije prisile razumijevanju delinkventnog ponašanja mladih,; Ljetopis socijalnog rada, 14 (1) (2007), str. 119-141
Zakon o sudovima za mladež.; Narodne Novine, br. 84/2011 (2011)
Prekršajni zakon; Narodne Novine, br. 107/2007 (2007)
Ajduković, M.; Pravo djece s problemima u ponašanju i njihovih roditelja na sudjelovanje u procesu procjene potreba i planiranja intervencija. U: Vladović, S. (ur.) Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju (Zbornik priopćenja); Pravobranitelj za djecu (2012), str. 95-109
Ajduković, M. i Rajhvajn Bulat, L.; Doživljaj financijskog statusa obitelji i psihosocijalno funkcioniranje srednjoškolaca.; Revija za socijalnu politiku, 19(3) (2012), str. 233-254
Cesar, S., Bijelić, N., Hodžić, A. i Kobaš, V.; Bolje spriječiti, nego liječiti: Prevencija nasilja u adolescentnim vezama.; CESI (2004)
Lacković-Grgin., K.; Samopoimanje mladih; Naklada Slap (1994)
Lacković-Grgin, K.; Stres u djece i adolescenata: Izvori, posljedice i učinci; Naklada Slap (2000), str. 107-241
Rajhvajn Bulat, L. i Ajduković, M.; Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkoga nasilja među mladima; Psihologijske teme, 21(1) (2012), str. 167-194
Vulić-Prtorić, A.; Depresivnost u djece i adolescenata; Naklada Slap (2003)
Vulić-Prtorić, A. i Cifrek-Kolarić, M.; Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji; Naklada Slap (2011)
Dodig, D. i Ricijaš, N.; Obilježja kockanja zagrebačkih adolescenata; Ljetopis socijalnog rada, 18(1) (2011), str. 103-126
Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sušac, N.; The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia: Socio-demographic and family victimisation factors; International journal of social welfare, 27(1) (2018), str. 88-100
Description
Within the course students will gain theoretical knowledge about adolescence and youth as developmental phases of an individual, about risky behaviours in adolescence and about some specific aspects of youth problems in modern society.

Course content:
- Youth as a social construct and differences between problem behaviours, behaviour disorders, juvenile delinquency, risk behaviours and socially unacceptable behaviours
- Juvenile Courts Act and Misdemeanor Act
- Ecological model of risk and protective factors
- Externalizing and internalizing problems
- Depression, anxiety and suicidality in adolescence
- Risk behaviours, youth violence and bullying
- Youth sexual behaviour
- Family and juvenile delinquency
- Planning interventions and risk assessment in youth and their families
- Counselling with youth and their parents
- The role of police in dealing with juvenile offenders
- Working with youth within social care centres
- Youth and addiction
Exam dates
07. 09. 2020.
21. 09. 2020.
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply