INTERNATIONAL SOCIAL WORK:
International Social Work
International Social Work
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 194053
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nino Žganec
izv. prof. dr. sc. Ana Opačić
Ispitni rokovi:
  • 27. 06. 2023.
  • 11. 07. 2023.
  • 29. 08. 2023.
  • 12. 09. 2023.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
International Social Work Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 194053
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nino Žganec

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Nazorova 51, soba 12
izv. prof. dr. sc. Ana Opačić

Po dogovoru uživo ili online. Prethodno se javiti na ana.opacic@pravo.hr radi dogovora termina

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
OBVEZNA: Žganec, Opačić; Međunarodni socijalni rad. Interna skripta; (2011), str
PREPORUČENA: Lyons, K.H.; Hokenstad, T.; Pawar, M.; Huegler, N. i Hall, N. Ed.; The SAGE Handbook of International Social Work; SAGE Publications Ltd (2012), str
PREPORUČENA: Cox, D. R., Pawar, M.S. i Pawar, M.; International social work: issues, strategies, and programs; Sage publications (2006), str. 1-25 i 49-77
PREPORUČENA: Dominelli, L.; Social Work in a Globalizing World; Polity Press (2010), str. 101-125 i 127-150
PREPORUČENA: Healy, L. M.; International social work: professional action in an interdependent world; Oxford University Press (2008), str. 3-134
PREPORUČENA: Xu, Q.; Defining international social work: A social service agency; International Social Work, 49 (6) (2006), str. 679-692
PREPORUČENA: Trygged, S.; Balancing the global and the local: Some normative reflections on international social work; International Social Work, 53 (5) (2010), str. 644-655
Opis predmeta
Međunarodni socijalni rad ponuditi studentima proradu sljedećih sadržaja: Suvremeni procesi kao kontekst pojavljivanja i razvoja međunarodnog socijalnog rada: globalizacija, lokalizacija, univerzalizam, indigenizacija i imperijalizam Suvremena kretanja u području socijalnog, ekonomskog i ekološkog razvoja Međunarodni socijalni rad: značenje, mogućnosti, potreba i prepreke razvoju Međunarodna praksa socijalnih radnika u kontekstu suvremenih socijalnih problema Preduvjeti odvijanja međunarodne prakse socijalnih radnika: organizacije, ideologija, politički procesi, teorijska podloga Vještine socijalnih radnika uključenih u međunarodnu praksu Obrazovanje socijalnih radnika na međunarodnoj razini Međunarodna znanstvena istraživanja u socijalnom radu Implementacija inozemne prakse na nacionalnom nivou: primjer Hrvatske Kolegij je namijenjen studentima diplomskog studija koji su u mogućnosti integrirati brojna ranije stečena znanja, upoznati obilježja suvremenih globalnih procesa te promišljati socijalni rad iz globalne i komparativne perspektive.
Ispitni rokovi
27. 06. 2023.
11. 07. 2023.
29. 08. 2023.
12. 09. 2023.
Obavijesti